NABÓR DO GRODZISKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W marcu rozpocznie się nabór do grodziskich przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

14 marca br. rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca do grodziskich przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do pierwszych klas szkół podstawowych.

Rekrutacja do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona drogą elektroniczną. W dniach od 14 do 31 marca 2016 roku rodzice będą mogli wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej gminy i biura oświaty. Wypełniony formularz trzeba wydrukować i dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Uwaga: Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 3 do 11 marca br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

W przypadku naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej położonej poza obwodem, w terminie od 14 do 31 marca 2016 roku rodzice wypełniają i dostarczają wniosek do wybranej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu.

Kryteria oraz liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

6 Polubienia wiadomości
2158 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.