PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I UMÓW DLA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

umowa-0-medSzanowni Rodzice

Zapraszamy od dnia 22.04.2015r. do dnia 26.04.2016r. do podpisania oświadczenia woli i umowy w sprawie korzystania z usług naszego przedszkola. Przypominamy, że umowy dotyczą tylko dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2016/2017.

Podpisywanie umów odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola w piątek od godz. 7.00 do 14.45, poniedziałek od godz. 9.00 do 16.45, wtorek od godz. 8.00 do 14.00  (przerwa od 12.10 do 12.30).

Przypominamy, że warunkiem rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej od 1 września 2016r. jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna w/w umowy. Do podpisania umowy konieczny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

                    Zapraszamy

1 Polubienia wiadomości
1903 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.