Schodzenie i rozchodzenie się dzieci w poszczególnych grupach:

Przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy w poszczególnych grupach dzieci przyprowadzamy i odbieramy zgodnie z poniższym wykazem:

Gr. I A –  w godzinach 6.00-7.30 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3,  od 7.30 do sali nr 1

Gr. I B –  w godzinach 6.00-7.00 – przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, od 7.00 – do sali nr 2, po 17.00 odbieramy dzieci z sali nr 1

Gr. II A – w godzinach 16.00-17.00 odbieramy dzieci z sali nr 4, po 17.00 – z  sali nr 1

Gr. II B –  w godzinach 6.00-7.00 – przyprowadzamy dzieci do sali nr 3,od 7.00 – do sali nr 4, po 17.00 odbieramy dzieci z sali nr 1

Gr. II C – w godzinach 6.00-7.30 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, po 7.30 – do sali nr 5

Gr. III A –  w godzinach 6.00-7.00 przyprowadzamy dzieci do sali 3, po 7.00- do dużej sali  (parter), po 17.00 odbieramy dzieci z sali nr 1

Gr. III B – w godzinach 6.00-7.00 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, 7.00-8.00 – do sali nr 7, po 8.00 – do sali nr 6, 16.00-17.00 odbieramy dzieci z sali nr 7, po 17.00 – z sali nr 1

Gr. III C –  w godzinach 6.00-7.00 przyprowadzamy dzieci do sali 3, po 7.00 – do sali nr 7, po 17.00 odbieramy dzieci z sali nr 5 (parter)

Gr. III D –  w godzinach 6.00 – 7.00 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, po 7.00 – do sali nr 10, po 17.00 odbieramy dzieci z sali nr 5 (parter)

Gr. IV A – w godzinach 6.00-7.00 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, 16.00 17.00 odbieramy z dużej sali na parterze, po 17.00 – z sali nr 5 (parter)

Gr. IV B – w godzinach 6.00-7.00 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, po 7.00 – do sali nr 9, 16.00-17.00 odbieramy dzieci z sali nr 10, po 17.00 – z sali nr 5 (parter)

Gr. IV C – w godzinach 6.00 – 7.00 przyprowadzamy dzieci do sali nr 3, po 7.00 – do sali nr 11 (koło sekretariatu), 16.00-17.30 odbieramy dzieci z sali nr 5 (parter)

Oddziały przy ul. Piaskowej 21

Grupa II D:
6.00 – 7.30 dzieci schodzą się w sali grupy IV D

Grupa IV D:

16.00 – 17.30 dzieci odbieramy z sali grupy II D

Grupa IV E:
6.00 – 7.00 dzieci schodzą się w sali grupy IV D

17.00 – 17.30 dzieci odbieramy z sali grupy II D

3 Polubienia wiadomości
1895 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.