Międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga”

Program realizowany jest od 2001 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska 

Od 2007 roku należy do międzynarodowego Programu Eco-Schools prowadzonego przez Fundację Edukacji Ekologicznej – www.fee-international.org.

Celem  jest angażowanie uczestników i partnerów Programu Szkoły dla Ekorozwoju w działania na rzecz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej.

Głównym celem Programu Szkoły dla Ekorozwoju jest promowanie praktycznych działań na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju wśród szkół i społeczności lokalnych.

Aby uzyskać certyfikat będziemy kierować się metodą 7 kroków:

 1. Powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej
 2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)
 3. Opracowanie kodeksu ekologicznego
 4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja)
 5. Monitoring prowadzonych działań
 6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja
 7. Integracja z programem nauczania

KROK 1 w listopadzie powołaliśmy komitet lokalny w skład którego wchodzą nauczyciele:

 • Beata Dobrzyńska
 • Monika Kujawka
 • Ksenia Bukowska
 • Emilka Kaniak
 • Bożena Malczewska

KROK 2 w grudniu przeprowadziliśmy audyt wśród dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

KROK 3 W grudniu opracowałyśmy wraz z dziećmi kodeks ekologiczny, który przypomina

nam o ekologicznych zachowanych.

KROK 4 w listopadzie opracowałyśmy plan działań (umieszczony w holu przedszkola) i

jesteśmy w trakcie jego realizacji:

 1. Bioróżnorodność to ważna sprawa dla przedszkolaka to jest zabawa
L.P. FORMA PROEKOLOGICZNY EFEKT DZIAŁAŃ
1. Utworzenie Kółka Młodego Ekologa w Przedszkolu Uwrażliwienie przedszkolaków na otaczając przyrodę oraz zmienność pór roku
2. Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, przygotowanie zdrowych przekąsek na wyprawę. Poznanie gatunków i zwyczajów zwierząt leśnych oraz zasad zachowania się w lesie.
3. „Wiedzą o tym przedszkolaki – zimą trzeba dbać o ptaki” – konkurs na karmnik dla ptaków Wyeksponowanie karmników na terenie ogrodu przedszkolnego jak również powieszenie w pobliskich parkach. Obserwacja ptaków w ogrodzie i w najbliższym otoczeniu, poznanie niektórych gatunków ptaków. Poznanie zasad dotyczących dokarmniania ptaków
4. Zaproszenie do przedszkola Ornitologa i założenie budek lęgowych na terenie przedszkolnym Uświadamianie dzieciom, rodzicom jak również społeczności że w każdym okresie trzeba dbać o przyrodę jak również o środowisko
5. Organizacja happeningu miejskiego                   z okazji Dnia Ziemi Uświadomienie lokalnej społeczności konieczności jak ważna jest bioróżność w naszym otoczeniu
6. Przygotowanie Ogrodu Przedszkolnego do rozsad Wspólne sadzenie roślin oraz sianie nasion, pielęgnacja                   i obserwacja etapów wzrostu oraz budowy roślin.

Prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym.

7. Zagospodarowanie rabaty przedszkolnej, obserwacja wzrostu tulipanów. „Tulipan dla przedszkola” – organizacja akcji wśród dzieci i rodziców. Sadzenie cebulek tulipanów.
 1. KAŻDY PRZEDSZKOLAK WIE, JAK ŚMIECI SEGREGUJE SIĘ
L.P. FORMA PROEKOLOGICZNY EFEKT DZIAŁAŃ
1 Organizacja zbiorki zużytych baterii na terenie przedszkola Zmniejszenie wyrzucania odpadów toksycznych dla środowiska do ogólnodostępnych kontenerów
2 Organizacja zbiorki zużytych tonerów komputerowych na terenie przedszkola Zmniejszenie wyrzucania odpadów toksycznych dla środowiska do ogólnodostępnych kontenerów
3 Przygotowanie pojemników na makulaturę w każdej sali Segregowanie i oddanie makulatury do skupu
4 Organizacja happeningu miejskiego                   z okazji Dnia Ziemi Uświadomienie lokalnej społeczności konieczności segregowania odpadów
5 Organizacja konkursu „Torba Ekologiczna” Zmniejszenie ilości zużywanych toreb foliowych

KROK 5 wspólnie z gronem pedagogicznym oraz PaniąDyrektor wybrałyśmy tematy wiodące na

rok 2016/17: Bioróżnorodność oraz Odpady. W zakresie tych tematów w ciągu

całego roku będziemy pracować.

KROK 6 podjęcie współpracy z   Ornitologiem, Urzędem Miasta, pobliskimi sklepami.

KROK 7 program Zielona Flaga współgra z przedszkolnym programem nauczania

 

 

3 Polubienia wiadomości
2187 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.