Zajęcia dodatkowe w naszym Przedszkolu

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU NR4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. W Przedszkolu organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe bezpłatne i odpłatne.

2. Zajęcia bezpłatne to:

 1. zajęcia z psychologiem: prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci w miarę potrzeb oraz konsultacje dla rodziców;
 2. SI (integracja sensoryczna): prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 3. zajęcia logopedyczne: prowadzi neurologopeda Pani Dorota Augustyniuk dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 4. gimnastyka korekcyjna: prowadzi fizjoterapeutka Pani Milena Stankiewicz, 2 x w tygodniu po 30 minut w każdej grupie;
 5. indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne: prowadzi fizjoterapeutka Pani Milena Stankiewicz zgodnie z indywidualnymi zaleceniami;
 6. religia: prowadzi Siostra Amadea w grupach 6 latków 2 x w tygodniu po 30 minut, w grupach 5 latków 1 x w tygodniu po 30 minut, 4 latków – 2 x tygodniu 15 minut;
 7. język angielski: prowadzą: Pan Rafał Daniszewski i Pani Dorota Bielicka Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 x w tygodniu po 15 minut w grupach 3-4 latków  i 2 x w tygodniu po 30 minut w grupach 5 i 6 latków.
 8. rytmika- zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie: 1 x w tygodniu po 30 minut w grupach 3, 4, 5 i 6 latków.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Chęć udziału dziecka w wybranym kółku rodzic zgłasza do nauczyciela – wychowawcy, który zaopiniuje kandydaturę dziecka biorąc pod uwagę zaobserwowane, indywidualne predyspozycje dziecka. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19.09.2017r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych jedno dziecko może wziąć udział w jednym wybranym kółku, na które ostatecznie będą kwalifikowali nauczyciele.

 • kółko plastyczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola, ul. Górna – Pani Beata Zygmunt, Pani Marta Stankiewicz, Pani Agnieszka Dudzińska, Pani Katarzyna Piotrowska, Pani Dominika Reczulska; ul. Piaskowa – Pani Monika Kołakowska, Pani Jagoda Ambroziak, Pani Katarzyna Olszewska.
 • kółko szachowe: prowadzi nauczyciel Przedszkola – Pan Rafał Daniszewski.
 • zbiórki zuchów: prowadzą druhny (nauczyciele Przedszkola)- Irmina Dziekańska, Ksenia Bukowska, Monika Kujawka, Sandra Zdanowicz. Beata Dobrzyńska, Ewelina Horzempa, Agnieszka Bryła-Gmitruk.
 • kółko taneczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Emilia Kaniak, Pani Olga Górniewska, Pani Martyna Pieńkowska, Pani Dorota Bielicka, Pani Emilia Makowiec.
 • Zajęcia ruchowe z elementami Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Milena Stankiewicz, Pani Sylwia Leśniewska, Mieczysława Nowak, Małgorzata Pieńkos, Pani Dominika Reczulska.
 • kółko muzyczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Barbara Michalska, Pani Martyna Pieńkowska, Pani Agnieszka Gałka.

Od dnia 9 października 2017r. (poniedziałek) zaczynają się zajęcia kółek rozwijających zainteresowania dzieci zgodnie z następującym harmonogramem: (harmonogram udostępnimy do 9 października)

gromada zuchowa –

kółko plastyczne –

kółko szachowe –

kółko taneczne –

kółko muzyczne –

zajęcia ruchowe z elementami Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (w zajęciach obowiązkowo uczestniczy również rodzic) –

3. Zajęcia odpłatne dla chętnych, po godzinach pobytu dziecka w Przedszkolu:

Organizacja w Przedszkolu odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci będzie się odbywała na następujących zasadach:

 • Przedszkole przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) ofertę odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola;
 • odpłatne zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinach pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • rodzic (prawny opiekun) podejmuje decyzję o zapisaniu dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe wg własnego uznania;
 • rodzic (prawny opiekun) zainteresowany udziałem dziecka w wybranych odpłatnych zajęciach dodatkowych wpisuje dziecko na właściwą listę znajdująca się w holu głównym lub przed salami zajęć;
 • deklaracja rodzica (prawnego opiekuna) skutkuje zobowiązaniem się do regularnego uiszczania opłat za wybrane zajęcia;
 • rodzic (opiekun prawny) dokonuje płatności za zajęcia bezpośrednio na konto osób prowadzących;
 • z chwilą przekazania dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe przez wychowawcę rodzic zobowiązany jest odbić kartę lub wprowadzić indywidualny kod PIN aby zarejestrować zakończenie pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • po zajęciach przedszkolnych, w czasie odpłatnych zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez rodzica osoba prowadząca zajęcia dodatkowe;
 • rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany odebrać dziecko po zakończonych zajęciach, (dziecko nie wraca do grupy);
2 Polubienia wiadomości
1893 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.