KONKURS WIELKANOCNY „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6 letnich;
 • Tematem konkursu są palmy wielkanocne;
 • Prace powinny być wykonane przez dziecko

(dopuszczalna jest niewielka pomoc opiekuna);

 • Technika dowolna;
 • Maksymalnie 1 praca od jednego uczestnika;
 • Każda praca musi zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz wiek;
 • Prace można zostawiać u wychowawców grup do dnia 19.03.2018r.;
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów. Po wyłonieniu zwycięzców wszystkie prace będzie można kupić na kiermaszu wielkanocnym organizowanym w przedszkolu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i upominki;
 • Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, oryginalność oraz sposób wykonania;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.03.2018r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji;
 • Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ:  Agnieszka Dudzińska, Monika Kołakowska, Katarzyna Piotrowska

3 Polubienia wiadomości
1810 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.