Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W Naszym Przedszkolu organizowana i realizowana jest Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Szczegółowa procedura udzielania pomocy znajduję się na stronie internetowej w zakładce Organizacja Pracy.

W przedszkolu realizowane zajęcia logopedyczne przez  neurologopedę

  1. mgr Dorotę Augustyniuk w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

Dzieci 3 letnie objęte są tylko zajęcia grupowe.

Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzane są u dzieci z grup 4, 5, 6 letnich, których opiekunowie wyrażą zgodę na badanie.

Rodzice po zapoznaniu się z wynikami badań podejmują decyzję o podjęciu terapii w przedszkolu i osobiście zgłaszają wolę podjęcia terapii do p. logopedy.

Będą na te spotkania wyznaczone dni.

Dzieci z Orzeczeniami i Opiniami oraz zgodnie z zaleceniami w  orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Pani  Dorota Augustyniuk zaprasza rodziców na konsultacje, zapisy telefonicznie lub osobiście.

W przedszkolu opieką psychologa (p. mgr Agnieszka Smolik) objęte są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub opinię o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice dzieci posiadających wyżej wymienione dokumenty proszeni są o kontakt z psychologiem.

Wszelkie bieżące problemy związane z funkcjonowaniem dzieci we wszystkich grupach są konsultowane z psychologiem przez wychowawcę i w miarę potrzeb z rodzicami.

Rodzice, którzy zauważają niepokojące zachowania u swoich dzieci, mają wątpliwości lub pytania dotyczące rozwoju swoich dzieci są zaproszeni do kontaktu z p. psycholog. Konsultacje można umawiać telefonicznie (dzwoniąc do sekretariatu) lub osobiście u p. psycholog.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzi pani fzjoterapeuta mgr Milena Stankiewicz, odbywają się 2 razy w tygodniu po pół godziny dla każdej z grup.

Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą mają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub/ i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju zgodnie z zaleceniami zawartymi w powyższych  dokumentach.

Konsultacje z rodzicami odbywają się zgodnie z potrzebami, po indywidualnym ustaleniu.

 

 

0 Polubienia wiadomości
1323 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.