INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Zgodnie z §2 ust. 4 uchwały  Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. nr 720/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwalnia się w całości dzieci posiadające na dzień 30 września danego roku szkolnego:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Osoby, które znajdują się w wyżej opisanej sytuacji proszone są o złożenie wniosku w sekretariacie przedszkola (ul. Górna 12).

Wniosek do wypełnienia w pliku poniżej:

Wniosek

 

1 Polubienia wiadomości
987 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.