Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Drodzy Rodzice!

Wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek.

Czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija, pamięć́ i wyobraźnie, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań, wzmacnia samoocenę. Czytanie małemu dziecku stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, pozwala mu zrozumieć siebie i świat.

Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom postanowiliśmy budzić ich zamiłowanie do czytania książek przystępując do projektu

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury

 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

 9. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

 10. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

 11. promocja przedszkola,

 12. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w następujących modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Kuferek Kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

Regulamin projektu dostępny jest w placówce oraz na stronie internetowej https://www.mac.pl/malymis

Plakat w pliku poniżej:

plakat

 

1 Polubienia wiadomości
1349 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.