PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI UREGULOWANIA ZALEGŁYCH OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ ZALEGŁOŚCI, KTÓRE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE UREGULOWAĆ.

Grupa IV A  LIPIEC CZERWIEC
nr karty Suma z Nadpłata / Niedopłata
1 -262,54
1190 -80,00
1291 -50,00
1294 -140,00
1300 -239,00
1302 -210,00
1304 -210,00
1307 -40,00
1309 -180,00
1311 -230,00
1312 -230,00
842 -210,00
985 -130,00
Suma końcowa -2 171,54
Grupa IV B LIPIEC CZERWIEC
nr karty Suma z Nadpłata / Niedopłata
1021 -130,00 – 160,00
1142 -180,00
1229 -230,00
1230 -230,00
1316 -200,00
1324 -40,00
1328 -160,00
1332 -180,00
1355 -150,00
1581 -160,00
856 -20,00
864 -140,00
986 -120
Suma końcowa -1 820,00
Grupa IV C LIPIEC CZERWIEC
nr karty Suma z Nadpłata / Niedopłata
1091 -50,00
1159 -180,00
1335 -70,00
1347 -110,00
1350 -70,00
871 -70,00
903 -70,00
Suma końcowa -620,00
Grupa IV D LIPIEC CZERWIEC
nr karty Suma z Nadpłata / Niedopłata
9 10,00
1061 -160,00
1067 -130,00
1583 -199,04
926 -120
937 -60
966 -130,00
971 -60,00
972 -150,00
976 -139,00
Suma końcowa -958,04
Grupa IV E LIPIEC CZERWIEC
nr karty Suma z Nadpłata / Niedopłata
24 -70,00
1592 -220,00
1593 -200,00
1596 -70,00
831 -130,00
845 -30,00
847 -100,00
920 -230,00
Suma końcowa -1 050,00
2 Polubienia wiadomości
712 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.