WAŻNE!

Informacje na poniższy temat zostaną Państwu przekazane na zebraniach w grupach dnia 27.01.2020 r.

Aby się zameldować należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości : dowód osobisty lub paszport,
  • czytelnie wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu (stałego lub czasowego),

wnioski są dostępne

https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy

w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Kościuszki 32A

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania lub domu, w którym chcesz się zameldować należy przynieść jeden z wymienionych niżej dokumentów:

  • oryginał umowy cywilnoprawnej np. umowa najmu, w której znajduje się aktualny nr księgi   wieczystej (w postaci nr XXXX/YYYYYYYY/Z, gdzie: XXXX – kod sądu rejonowego prowadzącego daną księgę wieczystą, YYYYYYYY – to osiem cyfr,
    Z – to pojedyncza cyfra kontrolna),
  • wypis z rejestru gruntów (Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatu Grodziskiego)
  • oryginał aktu notarialnego, z którego wynika adres nieruchomości wraz z aktualnym nr księgi wieczystej.

     Z powyższych dokumentów musi wynikać adres (miejscowość, ulica,
nr domu, nr mieszkania)

     Na wniosku zgłoszenia pobytu musi się podpisać właściciel/współwłaściciel lokalu oraz osoba meldowana (w imieniu niepełnoletniego dziecka podpisuje się rodzic/opiekun prawny).

1 Polubienia wiadomości
544 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.