Z uwagi na stan epidemii najbezpieczniejszą obecnie formą wsparcia jest 
udzielanie zasiłków celowych na zakup żywności.

W OPS zastosowaliśmy pracę zdalną, kontakty z rodzinami prowadzimy 
głównie za pośrednictwem telefonu i e-mail.

Pracownicy socjalni rodzinom spełniającym kryteria i zgłaszającym 
potrzebę pomocy społecznej taką pomoc planują.

Rodziny mogą zgłaszać trudną sytuację pod nr. 22 755 58 69,   22 755 51 
11 lub do pracowników socjalnych, poniżej link do spisu numerów 
pracowników socjalnych :

http://www.opsgrodzisk.pl/wp-content/uploads/2020/03/Numery-kontaktowe-do-pracownik%C3%B3w-socjalnych-i-asystent%C3%B3w-rodziny.pdf

0 Polubienia wiadomości
437 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.