W roku szkolnym 2019/2020 grupy III b i IV d przystąpiły do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja i jego pomysłodawczynię, panią Anetę Konefał. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. W ramach projektu wyróżnionych zostało 6 modułów, które zostały zrealizowane:

  • Mały Miś i Czytające Przedszkolaki
  • Misiowy Wolontariat
  • Dzień Misia Pluszowego
  • Mały Miś i Prawa Dziecka
  • Bezpieczni z małym Misiem
  • Zmisiowany dzień matematyki

Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a również do doskonalenia pracy własnej nauczycieli. Wymagał zaangażowania i naszych dodatkowych działań, ale osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Za zrealizowanie modułów otrzymaliśmy tytuł „Wzorowej Placówki Małego Misia w świecie wielkiej literatury”. Gratulujemy Przedszkolakom!

dav
1 Polubienia wiadomości
587 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.