Informujemy , że począwszy od dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu obowiązują Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli. Prosimy, aby każdy Rodzic zapoznał się w/w wytycznymi (w załączniku).

Najważniejsze dla Rodziców to :

 1. Dyżur odbywa się w budynku przy ul. Górnej .
 2. Do przedszkola wchodzą tylko osoby zdrowe, oraz te u których w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
 3. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę.
 4. Do budynku przedszkola – przestrzeni wspólnej wchodzimy pojedynczo tzn. jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 5. Kolejne osoby oczekują na zewnątrz z zachowaniem należnego dystansu.
 6. W przestrzeni wspólnej rodzic odbija kartę i  dzwoni domofonem zgłaszając przyprowadzenie dziecka (właściwe numery domofonu podane są na tablicy ogłoszeń).
 7. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola i niezwłocznie opuszcza budynek.
 8. Przy odbiorze dzieci obowiązują takie same zasady.
 9. Rodzic w pierwszym dniu przynosi pisemną zgodę  (oświadczenie do wypełnienia w załączniku)  na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych.
 10.  Rodzice dzieci najmłodszych (z grup 3 latków) przynoszą pierwszego dnia pościel (cienką) i piżamkę (letnią) dla dziecka (podpisane w zamkniętym worku foliowym).
 11.  Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i wynosić z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 12.  Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o zmianie stanu zdrowia dziecka i osób z nim przebywających.
 13.  Wszelkich informacji przedszkole udziela telefonicznie w godz. 8.00-16.00 t. 22 755-66-67 lub mailowo krolamaciusia@wp.pl  , poza tymi godzinami kom. 696 233 489

Załączniki – instrukcje:

0 Polubienia wiadomości
1019 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.