UWAGA !!!   WAŻNE.

DRODZY RODZICE!

Przedszkole w czasie epidemii od 1 września 2020r.

Informujemy , że  od 1 września 2020r. w naszym przedszkolu obowiązują Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli. (załącznik)                                                                          

Najważniejsze dla Rodziców to :

 1. W tym roku szkolnym zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych niestety nie będą się odbywały.
 2. Szczegółowe  informacje dotyczące pracy przedszkola oraz poszczególnych grup uzyskacie Państwo podczas zebrań- terminy spotkań podamy wkrótce.
 3. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 -17.30 (zarówno oddziały przy ul. Górnej jak i przy ul. Piaskowej)
 4. Dzieci przyprowadzamy do  godz. 8.30. Rodzice  zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka.
 5. Przedszkole prowadzi elektroniczną ewidencję przyjść i wyjść dziecka –PUNKTUALNY PRZEDSZKOLAK.  Otrzymacie Państwo jedną kartę do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. Istnieje  możliwości zakupu drugiej karty , zapotrzebowanie składacie  Państwo telefonicznie w sekretariacie.
 6. Jeśli dziecko będzie odbierane przez osoby inne niż rodzice, konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego upoważnienia i zgody na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka (załączniki)) i przyniesienie pierwszego dnia do przedszkola.  
 7. W przedszkolu zamontowany jest domofon- właściwe numery domofonu podane są na tablicy ogłoszeń.
 8. W przestrzeni wspólnej rodzic odbija kartę i  dzwoni domofonem zgłaszając przyprowadzenie dziecka .
 9. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola i niezwłocznie opuszcza budynek. Prosimy o wyrozumiałość , cierpliwość i sprawne wykonywanie powyższych czynności a pozwoli to na uniknięcie zbędnych kolejek przed drzwiami.
 10. Rodzic w pierwszym dniu przynosi pisemną zgodę  na pomiar temperatury ciała dziecka (załącznik).
 11. Rodzice dzieci najmłodszych (z grup 3 i 4 latków) przynoszą pierwszego dnia pościel (cienką) i piżamkę (letnią) dla dziecka (podpisane w zamkniętym worku foliowym) i pozostałe rzeczy osobiste ( zgodne z wykazem zamieszonym na stronie).
 12. Rodzice  dzieci starszych pierwszego dnia przynoszą jedynie rzeczy osobiste dziecka i higieniczne (zgodnie z wykazem wyprawki dla poszczególnych grup wiekowych). Pozostałe rzeczy należy skompletować i można je przynieść później.
 13. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 14. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o zmianie stanu zdrowia dziecka i osób z nim przebywających.
 15. Bardzo prosimy o czytanie ogłoszeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola i na stronie internetowej przedszkola.
 16. Jeśli Państwa dziecko ma alergię pokarmową, prosimy  taką informację przesłać mailem na adres przedszkola  z wypisanymi alergenami.
 17. Wszelkich informacji przedszkole udziela telefonicznie w godz. 8.00 -16.00 t. 22 755-66-67 , kom. 696 233 489  lub mailowo krolamaciusia@wp.pl  , poza tymi godzinami kom.  539 354 976 – nauczyciel dyżurujący w budynku przy ul Górnej,  kom. 882 151 286 – nauczyciel dyżurujący przy ul. Piaskowej

  Życzymy  Dzieciom radosnych dni w naszym przedszkolu a Państwu i sobie udanej i bezpiecznej współpracy.

                                                       Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Nr 4

Bardzo prosimy też o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zajęć religii (załącznik poniżej).

Załączniki:

Wytyczne:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

2 Polubienia wiadomości
1731 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.