„Zielona Flaga” to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001), polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci szkolnych i przedszkolnych poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Kryteria do nadania certyfikatu są bardzo wysokie, dlatego też nie jest on przyznawany wszystkim placówkom, które się o niego ubiegają.
            Przedszkole nr 4 po raz drugi otrzymało prestiżowe wyróżnienie ekologiczne, które otrzymują wybrane szkoły i przedszkola na całym świecie. Nasze przedszkole jest w gronie wyjątkowych placówek, dla których Ekologia nie kończy się na teorii! Najlepsze w Polsce i na świecie przedszkola i szkoły zmieniają swoje otoczenie i pokazują, czym jest Ekorozwój przez duże „E”. I my takim przedszkolem jesteśmy. To powód do dumy i szczęścia. Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała naszej placówce certyfikat Zielonej Flagi na rok 2019/2020. Dziękujemy naszym drogim rodzicom oraz instytucjom lokalnym, z którymi współpracowaliśmy w podejmowaniu wielu działań proekologicznych i prozdrowotnych, za ogromny wkład pracy, zaangażowanie i owocną współpracę. Po przeprowadzonym audycie Eko Komitet składający się z Dzieci z naszego Przedszkola, grona pedagogicznego, obsługi przedszkola; uznał iż tematem wiodącym w działaniach edukacyjno-ekologicznych była zdrowa bioróżnorodność oraz odpady. Po opracowaniu planu działań przystąpiliśmy do jego realizacji. Wszystkie te działania były zintegrowane z  Koncepcją naszego przedszkola,” Doświadczanie świata przyrody poprzez różnorodną aktywność dziecka”. Konstruowane przez nas wszystkie plany pracy dydaktyczno-wychowawczej zawsze zawierają wiele działań proekologicznych, poszerzających świadomość ekologiczną dzieci. Koordynatorzy Beata Dobrzyńska i Beata Zygmunt.

1 Polubienia wiadomości
260 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.