Poniższy plik zawiera KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, z którą należy się zapoznać:

Poniżej plik zawierający OŚWIADCZENIE, które rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji są zobowiązani wypełnić i załączyć do wypełnionego wniosku:

0 Polubienia wiadomości
155 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.