Od poniedziałku 15 marca 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do placówki pierwszego wyboru:

  • wniosek po wypełnieniu w systemie, należy wydrukować, podpisać we wszystkich wymaganych miejscach (oboje rodzice/ prawni opiekunowie) i przynieść do placówki pierwszego wyboru;
  • do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne oświadczenia, zaświadczenia i inne wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów;
  • dokumenty typu: wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinny być skserowane. Oryginały należy okazać osobie przyjmującej wniosek;
  • wnioski niepodpisane, niekompletne lub niezawierające odpowiednich dokumentów nie będą przyjmowane;
  • w przypadku braku zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki może być: umowa najmu/użyczenia mieszkania/domu, akt notarialny potwierdzający własność domu/mieszkania, imienne rachunki np. za gaz, prąd, śmiecie z ostatniego roku (ze wskazanego we wniosku adresu);
  • wnioski będą przyjmowane w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku (15.03.2021) do środy (31.03.2021 r.) do godz. 14.00.

Przed złożeniem wniosku prosimy dokładnie zapoznać się z zasadami i terminami rekrutacji (link poniżej):

1 Polubienia wiadomości
392 Wyświetleń

Komentowanie zamknięte.