slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

Na wysokość opłaty za przedszkole składają się :

  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł za pełną godzinę, poza czasem realizacji podstawy programowej (8.00-13.00 czas bezpłatny),
  • Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w Przedszkolu Nr 4 wynosi 10 zł. i została ustalona przez Dyrektora przedszkola w  porozumieniu z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ i 4+ korzystają ze zniżki w opłatach za pobyt po dostarczeniu do sekretariatu karty rodziny wielodzietnej.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dofinansowania do posiłków ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą również ubiegać się o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez gminę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie przedszkola w godzinach jego pracy.

Numer konta bankowego na które należy wpłacać opłaty za przedszkole.

88 1240 6348 1111 0010 4132 3329

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.

Płatności dokonujemy do 12-go dnia kazdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, np. do 12.X płacimy za wrzesień.

Nie uiszczenie opłaty za przedszkole za dwa miesiące powoduje zawieszenie dziecka w prawie do korzystania z przedszkola.

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close