slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

fotolia-42131922-xs-medNasze przedszkole wczoraj i dziś

Historia naszego przedszkola datuje się od dnia 1 sierpnia 1978 r., kiedy to decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania zostało powołane Państwowe Przedszkole Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Górnej 12.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego odbyła się pod kierownictwem pani Janiny Kowalskiej, która pełniła funkcję dyrektora naszego przedszkola przez kolejne cztery lata. Kolejnymi dyrektorami były:

Pani Bogusława Brzeska (1982 – 1985),
Pani Krystyna Smolarczyk (1985 – 1992),
Pani Ewa Jakobielska (1992 – 1998).

W dwudziestą rocznicę powstania przedszkola – 1 września 1998 r. – funkcję dyrektora objęła pani Bożena Malczewska. Organem prowadzącym naszą placówkę jest Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Maz.

Od początku działania funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne. W roku 2001 po raz pierwszy została utworzona grupa integracyjna. Potem wychodząc naprzeciw potrzebom wprowadziłyśmy integrację w naszym przedszkolu. Dzisiaj w naszej placówce działa piętnaście grup (z tego 5 grup integracyjnych), w tym również trzy grupy przy ulicy Piaskowej 21.W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: psycholog- terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, oligofrenopedagodzy.

Cały personel przedszkola na co dzień dokłada wszelkich starań, aby wspomagać dzieci w ich całościowym rozwoju tak, by były przygotowane, na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą. Podczas wielu lat istnienia przedszkola poznawaliśmy pokolenia małych ludzi. Jednak idea przyświecająca wszystkim pracownikom pozostawała zawsze niezmienna. To ten mały człowiek, który przychodzi do nas każdego ranka jest najważniejszy! Jego dobro, dawanie mu radości i szczęścia oraz rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy jest tym, do czego dążymy.

Od zawsze pracownicy naszego przedszkola podążali z duchem czasu, i tak jest do dnia dzisiejszego. W naszych wszelkich działaniach zawsze wspomagali nas rodzice. To z rodzicami tworzymy niepowtarzalny klimat naszego przedszkola, gdzie priorytetowymi wartościami są akceptacja, tolerancja, empatia; gdzie najważniejsze jest poszanowanie dobra każdego małego człowieka.

Część pierwsza:

Część druga: