slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

image1-medSzanowni Rodzice,

Od wielu lat pracuję jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zauważyłam, że rodzice mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących rozwoju mowy swoich dzieci. Gdy okazuje się, że ich dziecko ma wadę wymowy, często pojawia się frustracja i niepewność o los dziecka. Nieprawidłowości związane z rozwojem mowy nakładają się niejednokrotnie z zaburzeniami słuchu czy budową i czynnością aparatu artykulacyjnego. To bardzo niepokoi rodziców.

Moim zadaniem jest służyć Państwu życzliwą radą i pomocą, a Państwa dzieciom zapewnić skuteczną terapię logopedyczną.
W swojej pracy skupiam się nie tylko na terapii mowy dziecka, staram się wzmacniać też jego poczucie wartości i zdrowy obraz siebie. Zakładam, że każde dziecko pragnie osiągnąć sukces. W związku z tym, tak organizuję zajęcia, aby po zakończonej pracy dzieci widziały swoje postępy i mogły się nimi cieszyć.

Wiek przedszkolny jest złotym okresem w dla rozwoju mowy, to w tym czasie wszelkie nieprawidłowości można szybko naprowadzić na właściwe tory, ale potrzebna jest codzienna praca.

Zachęcam Państwa do ścisłej współpracy i odwiedzania naszego gabinetu logopedycznego w naszym przedszkolu.

Wiele dzieci potrzebuje pomocy logopedycznej, są dzieci z bardziej lub mniej uciążliwymi problemami. Staram się pomóc wszystkim, ale ponieważ jestem ograniczona czasem muszę w pierwszej kolejności zająć się dziećmi z poważnymi zaburzeniami mowy.

W przedszkolu realizowane są grupowe zajęcia logopedyczne, jak też zajęcia indywidualne oraz w małych grupach. Dzieci klasyfikowane są do zajęć badaniem przesiewowym wykonanym w przedszkolu, oraz zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Pamiętajcie Państwo, że ja pracuje z dziećmi raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie, wyznaczam cele, zalecam ćwiczenia a to państwo macie je codziennie realizować w domu i tylko wtedy osiągniemy zamierzony efekt.

Oto, co planuję w tym roku szkolnym:

-Wykonanie przesiewowych badań logopedycznych wszystkie dzieci z grup II i III.
-Dokonanie pogłębionej analizy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym, które mają zaleconą terapię logopedyczną.
– Prowadzenie zajęć indywidualnych lub małych zespołach (dzieci które będą ze mną pracować powinny mieć zeszyty, a ich rodziców będę prosiła o rozmowę i bardzo ścisłą współpracę)
-Konsultacje logopedyczne dla rodziców.
-Realizacja autorskiego programu logopedyczny, wzmacniającego narządy artykulacyjne „Minki Alinki”, którym objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu. Program jest realizowany grupowo. Zachęcam rodziców do włączenia się do programu ćwiczenia znajdziecie Państwo na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.
-Ankieta dla rodziców dzieci z grup 3 letnich, dotyczącej rozwoju mowy, po ich analizie będę rozmawiać z rodzicami
-Indywidualna praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają takiego wsparcia
-Prowadzenie Terapii Słuchowej Tomatisa
-Realizacja ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Jesteśmy czytającym przedszkolem. W ramach tej akcji nauczyciele codziennie czytają dzieciom, zapraszamy rodziców do czytania dzieciom w grupach, jak również zachęcamy rodziców do codziennego czytania dzieciom w domach. Jest to ważne ponieważ to przez język poznajemy świat.

Neurologopeda /Terapeuta Tomatis
mgr Dorota Augustyniuk