slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

image1-med

Szanowni Rodzice,

Od wielu lat pracuję jako neurologopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zauważyłam, że rodzice mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących rozwoju mowy swoich dzieci, często pojawia się frustracja i niepewność o los dziecka. Nieprawidłowości związane z rozwojem mowy nakładają się niejednokrotnie z zaburzeniami słuchu czy funkcjonowaniem aparatu artykulacyjnego lub nieprawidłowym torem oddechowym. To bardzo niepokoi rodziców. Moim zadaniem jest służyć Państwu  radą i pomocą, a Państwa dzieciom zapewnić skuteczną terapię logopedyczną.

W swojej pracy skupiam się nie tylko na terapii mowy dziecka, staram się wzmacniać też jego poczucie wartości i zdrowy obraz siebie. Zakładam, że każde dziecko pragnie osiągnąć sukces. W związku z tym, tak organizuję zajęcia, aby po zakończonej pracy dzieci widziały swoje postępy i mogły się nimi cieszyć.

Wiek przedszkolny jest złotym okresem w dla rozwoju mowy, to w tym czasie wszelkie nieprawidłowości można szybko naprowadzić na właściwe tory, ale potrzebna jest codzienna praca, dlatego zachęcam Państwa do ścisłej współpracy i częstych spotkań z logopedą.

Wiele dzieci potrzebuje pomocy logopedycznej, są dzieci z bardziej lub mniej uciążliwymi problemami. Staram się pomóc wszystkim, ale ponieważ jestem ograniczona czasem muszę w pierwszej kolejności zająć się dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym  i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

W przedszkolu realizowane są zajęcia logopedyczne indywidualne oraz w małych grupach. Dzieci klasyfikowane są do zajęć Przesiewowym Badaniem Logopedycznym wykonanym w przedszkolu, oraz zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Pamiętajcie Państwo, że ja pracuje z dziećmi raz w tygodniu, wyznaczam cele, zalecam ćwiczenia a to państwo macie je codziennie realizować w domu i tylko wtedy osiągniemy zamierzony efekt.

Oto, co planuję w tym roku szkolnym:

-Wykonanie przesiewowych badań logopedycznych, dzieci 4,5, 6 letnich.
-Dokonanie pogłębionej analizy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym, które mają zaleconą terapię logopedyczną.
– Prowadzenie zajęć indywidualnych lub małych zespołach (dzieci które będą ze mną pracować powinny mieć zeszyty, a ich rodziców będę prosiła o rozmowę i bardzo ścisłą współpracę)

-Indywidualna praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi
-Konsultacje logopedyczne dla rodziców.
-Realizacja autorskiego programu logopedycznego, dla dzieci i rodziców, rozwijającego kompetencje językowe „ Rapowanki – rymowanki z Królem Maciusiem”. Zachęcam rodziców do włączenia się do programu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.
-Przeprowadzenie i analiza,” Ankiety mowy 3 latka” wśród rodziców dzieci z grup 3 letnich, dotyczącej rozwoju mowy, po ich analizie będę rozmawiać z wybranymi rodzicami
-Prowadzenie Terapii Słuchowej Tomatisa
-Realizacja ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, której jestem liderem. Jest to ważne ponieważ to przez język poznajemy świat. Jesteśmy czytającym przedszkolem. W ramach tej akcji nauczyciele codziennie czytają dzieciom, zapraszamy rodziców do czytania dzieciom w grupach, jak również zachęcamy rodziców do codziennego czytania dzieciom w domach.

Neurologopeda /Terapeuta Tomatis
mgr Dorota Szostak

LIST OD LOGOPEDY ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYM PLIKU