slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

image1-medSzanowni Rodzice,

Od wielu lat pracuję jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zauważyłam, że rodzice mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących rozwoju mowy swoich dzieci. Gdy okazuje się, że ich dziecko ma wadę wymowy, często pojawia się frustracja i niepewność o los dziecka. Nieprawidłowości związane z rozwojem mowy nakładają się niejednokrotnie z zaburzeniami słuchu czy budową i czynnością aparatu artykulacyjnego. To bardzo niepokoi rodziców.

Moim zadaniem jest służyć Państwu życzliwą radą i pomocą, a Państwa dzieciom zapewnić skuteczną terapię logopedyczną.
W swojej pracy skupiam się nie tylko na terapii mowy dziecka, staram się wzmacniać też jego poczucie wartości i zdrowy obraz siebie. Zakładam, że każde dziecko pragnie osiągnąć sukces. W związku z tym, tak organizuję zajęcia, aby po zakończonej pracy dzieci widziały swoje postępy i mogły się nimi cieszyć.

Wiek przedszkolny jest złotym okresem w dla rozwoju mowy, to w tym czasie wszelkie nieprawidłowości można szybko naprowadzić na właściwe tory, ale potrzebna jest codzienna praca.

Zachęcam Państwa do ścisłej współpracy i odwiedzania naszego gabinetu logopedycznego w naszym przedszkolu.

Wiele dzieci potrzebuje pomocy logopedycznej, są dzieci z bardziej lub mniej uciążliwymi problemami. Staram się pomóc wszystkim, ale ponieważ jestem ograniczona czasem muszę w pierwszej kolejności zająć się dziećmi z poważnymi zaburzeniami mowy.

W przedszkolu realizowane są grupowe zajęcia logopedyczne, jak też zajęcia indywidualne oraz w małych grupach. Dzieci klasyfikowane są do zajęć badaniem przesiewowym wykonanym w przedszkolu, oraz zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Pamiętajcie Państwo, że ja pracuje z dziećmi raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie, wyznaczam cele, zalecam ćwiczenia a to państwo macie je codziennie realizować w domu i tylko wtedy osiągniemy zamierzony efekt.

Oto, co planuję w tym roku szkolnym:

-Wykonanie przesiewowych badań logopedycznych wszystkie dzieci z grup II i III.
-Dokonanie pogłębionej analizy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym, które mają zaleconą terapię logopedyczną.
– Prowadzenie zajęć indywidualnych lub małych zespołach (dzieci które będą ze mną pracować powinny mieć zeszyty, a ich rodziców będę prosiła o rozmowę i bardzo ścisłą współpracę)
-Konsultacje logopedyczne dla rodziców.
-Realizacja autorskiego programu logopedyczny, wzmacniającego narządy artykulacyjne „Minki Alinki”, którym objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu. Program jest realizowany grupowo. Zachęcam rodziców do włączenia się do programu ćwiczenia znajdziecie Państwo na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.
-Ankieta dla rodziców dzieci z grup 3 letnich, dotyczącej rozwoju mowy, po ich analizie będę rozmawiać z rodzicami
-Indywidualna praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają takiego wsparcia
-Prowadzenie Terapii Słuchowej Tomatisa
-Realizacja ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Jesteśmy czytającym przedszkolem. W ramach tej akcji nauczyciele codziennie czytają dzieciom, zapraszamy rodziców do czytania dzieciom w grupach, jak również zachęcamy rodziców do codziennego czytania dzieciom w domach. Jest to ważne ponieważ to przez język poznajemy świat.

Neurologopeda /Terapeuta Tomatis
mgr Dorota Augustyniuk

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close