slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

 rodzina   DLACZEGO WYBRALIŚMY IMIE KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO?

Tytułowa postać jednego z utworów Janusza Korczaka jest dowodem, jak ważna powinna być dla wszystkich ludzi w codziennym życiu świadomość, że „dzieci nie będą, ale już są ludźmi, tak, ludźmi są a nie lalkami”.

Postac Króla Maciusia Pierwszego towarzyszy naszym dzieciom niemal każdego dnia, pomaga i modnaleźć się w rzeczywistości dorosłkych i zrozumieć, że sami też mają w niej swoje ważne miejsce.

Tradycją naszego przedszkola i priorytetem we wszelkich podejmowanych działaniach jest dla nas dobro dziecka. Przedszkole jest otwrte dla wszystkich dzieci bez względu na różnice wynikające z pochodzenia, narodowości, wyznania czy niepełnosprawności.

W naszych priorytetach i przekonaniach przez lata utwierdzają nas opinie rodziców, którzy właśnie tymi względami kierują się przy wyborze naszego przedszkola dla swojego dziecka. W wyniku przeprowadzonej ankiety wśród rodziców proponowane imię „Króla Maciusia Pierwszego” otrzymało stuprocentową aprobatę.

Chcąc dać dowód temu, że wpełni rozumiemy, akceptujemy i przestrzegamy na co dzień Praw Dziecka, pragnęliśmy uwieńczyć naszą wieetnią pracę w tym kierunku, nadając placówce właśnie to imię.

W dniu 29 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim zaakceptowała nasz wniosek i Uchwałą Nr 361/ 2004 nadała Przedszkolu Nr 4 im Króla Maciusia Pierwszego.

Uroczystość nadania imienia odbyła się w naszym przedszkolu dnia 31 maja 2005 r.

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO

Rok 2008/2009 to rok szkolny, w którym obchodziliśmy jubileusz 30-lecia istnienia naszego przedszkola. Uroczystość została zaplanowana na dzień 29.04.2009 r. i odbyła się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Dnia 28. 04.2009 r. o godz. 10:00 w Kościele p.w Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Maz. przy ulicy Piaskowej została odprawiona z tej okazji Uroczysta Msza Święta.

Motto naszej uroczystości to „Król Maciuś Pierwszy i 4 pory roku”. Wszystkie dzieci z naszego przedszkola prezentowały zaproszonym gościom, a przede wszystkim Królowi Maciusiowi, jak spędzają czas w naszym przedszkolu w ciągu całego roku. Pod tym samym hasłem mogliśmy obejrzeć wystawkę prac dzieci. Obejrzeliśmy również prezentację, która zapoznała nas zarówno z historią, jak i współczesnością naszej placówki.

Naszą uroczystość uświetniło wielu zaproszonych gości, m. in.:

 • Pan Grzegorz Benedykciński- Burmistrz miasta Gminy Grodzisk Maz.
 • Pani Maria Grabowska- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
 • Pan Piotr Galiński- Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy
 • Pani Alicja Pytlińska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
 • Pan Rajmund Zaleski- Dyrektor Biura Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty
 • Pani Mariola Olczak- Główny Specjalista ds. Oświaty
 • Pani Aleksandra Kapuściak- Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w Grodzisku Maz
 • Pan Kazimierz Rybka- Prezes Zawiazku Nauczycielstwa Polskiego w Grodzisku Maz
 • Pani Anna Nowak- Wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • Ksiądz Ryszard Płaszczyński- Proposzcz tutejszej parafi
 • Byłe Panie Dyrektor: Pani Bogusława Brzeska, Pan Krystyna Smolarczyk, Pani Ewa Jakobielska
 • Panie Dyrektor Grodziskich Przedszkoli: Pani Agnieszka Michałowska, Pani Renata Motylińska, Pani Renata Prędkopowicz, Pani Malgorzata Jakucy
 • Przedstawiciele Radia „Bogoria”
 • Przedstawiciele Gazety „Bogoria”
 • Przedstawiciele Gazety „Wspólny Powiat”
 • Pani Sylwia Bąbik- Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Maz
 • Byli pracownicy przedszkola
 • Członkowie Komisji Oświaty i Kultury w Grodzisku Maz.

Z okazji jubileuszu 30-lecia wieloletni pracownicy naszego przedszkola otrzymali wyróżnienia z rąk Pana Burmistrza. Są to : Marzena Wiśniewska, Katarzyna Olszewska. Mieczysława Nowak i Alicja Wieczorek, Renata Jankowska- pomoc nauczyciela, Joanna Jaskólska- pracownik administracyjny, Ewa Jakobielska- były dyrektor przedszkola.

NOWY BUDYNEK NASZEGO PRZEDSZKOLA

W roku 2009 został położony kamień węgielny pod budowę nowego budynku przedszkola. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 do użytku został oddany nowy budynek, który mógł pomieścić 12 grup przedszkolnych, jednocześnie funkcjonował stary budynek z 5 grupami. Około trzykrotnie zwiększyła się w naszej placówce liczba dzieci (prawie 400), rodziców i pracowników (ok.70) . Zrozumiałym jest więc fakt, jak dużym wyzwaniem była organizacja pracy w dwóch budynkach i jak dużego zaangażowania wymagało to od personelu a przede wszystkim od dyrektora przedszkola. W budynku w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poza salami zajęciowymi znajduje się sala gimnastyczna oraz sala wielofunkcyjna przygotowana do organizowania różnych uroczystości okolicznościowych. Nasza placówka posiada również gabinety do pracy specjalistycznej, jakimi są: gabinet psychologa, logopedy, gabinet integracji sensorycznej. Wszystkie gabinety wyposażone są w wysoko specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie częściowo zakupione z funduszy unijnych.
Na terenie ogrodu przedszkolnego został stworzony park zabaw wyposażony w nowoczesne sprzęty do wspinania, zjeżdżania, huśtania oraz liczne domki, piaskownice. Całość usytuowana jest z daleka od ulicznego zgiełku pośród terenów zielonych, między dużymi drzewami dającymi schronienie podczas upalnych dni.

Po zburzeniu starego budynku, w związku z ciągle dużym zainteresowaniem naszą placówką został utworzony Punkt Przedszkolny w salach katechetycznych przy tutejszej parafii, w którym obecnie funkcjonują 3 grupy przedszkolne. Sale zostały wyremontowane, dostosowane do potrzeb grupy przedszkolnej i wyposażone w pomoce oraz zabawki.

Od września 2013 roku w przedszkolu i punkcie przedszkolnym funkcjonuje 15 grup, do których przyjętych jest w sumie375 dzieci . W naszym przedszkolu obok grup ogólnodostępnych działają grupy integracyjne, gdzie pracują pedagodzy specjalni. Od niedawna zostały również utworzone grupy włączające, w których pracują asystenci „cienie ” dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze przedszkole wyróżnia się otwartością na nowe pomysły, rozwiązania, czasem niekonwencjonalne metody, a to wszystko w trosce o szeroko rozumiane dobro każdego dziecka. Dlatego działania podejmowane przez pracowników i dyrektora przedszkola doprowadziły do wdrożenia wielu inicjatyw na rzecz dzieci i środowiska lokalnego.
Jednym z działań zainicjowanych przez Panią Dyrektor Bożenę Malczewską, które zasługuje na szczególne wyróżnienie jest coroczny Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, organizowany w naszym przedszkolu dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy

Kolejnym działaniem zasługującym na uwagę jest Sztuka Teatralna organizowana przez personel przedszkola, który corocznie wystawia przedstawienie nierzadko według własnego pomysłu. Ostatnia sztuka cieszyła się tak dużym aplauzem publiczności, że poproszono nas o wystawienia jej na deskach sceny widowiskowej w Grodziskim Centrum Kultury.

W związku z ogłoszeniem 2012 roku – Rokiem Korczakowskim, z inicjatywy Pani Dyrektor nasze przedszkole wystąpiło z propozycją, do wszystkich placówek przedszkolnych, uczczenia pamięci tego wielkiego pedagoga walczącego o prawa dzieci. Zwróciliśmy się do stosownych służb o zabezpieczenie imprezy, podczas której wszystkie dzieci, personel przedszkola oraz niektórzy rodzice przeszli ulicami miasta by spotkać się w centrum z dziećmi z innych zaproszonych placówek. Na koniec pochodu odbyło się przedstawienie prezentujące nadanie praw wszystkim Dzieciom Świata, przed Grodziskim Centrum Kultury. W przedstawieniu tym wzięli udział nauczyciele i dzieci z naszego przedszkola a na widowni zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz miasta m.in. Pan Burmistrz Grzegorz Benedykciński, Zastępca Burmistrza Pani Maria Jolanta Grabowska, Pan Dyrektor Rajmund Zaleski.

Nasze przedszkole organizuje wiele atrakcyjnych często całodniowych wycieczek wyjazdowych w ramach różnorodnych ścieżek edukacyjnych. Natomiast wraz z nadejściem lata, jako jedna z nielicznych placówek przedszkolnych organizujemy tygodniowe wyjazdy na „Zielone Przedszkole”, gdzie dzieci mają okazje samodzielnie doświadczać piękna zasobów przyrody i kultury różnych regionów Polski.

W trosce o skuteczny przepływ informacji i rozszerzanie wiedzy merytorycznej rodziców, nauczyciele wydają kwartalnik przedszkolny „Wesołe Nowinki od Przedszkolnej Rodzinki”. Przedstawione są w nim najważniejsze wydarzenia z ostatniego kwartału oraz kilka rad dotyczących wychowania i zdrowia dzieci. Wszystkie istotne informacje można znaleźć również na prowadzonej przez przedszkole stronie internetowej.