slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

W miesiącu kwietniu 2015 roku nasze Przedszkole uzyskało certyfikat ” Bezpieczne dziecko- bezpieczne Przedszkole”. Certyfikat ten został nam przyznany przez Centrum Prawa Europejskiego. O jego uzyskanie staraliśmy się od października 2014r.Cały konkurs trwał 5 miesięcy i objęty był szeregiem zadań, które musieliśmy jako placówka wykonać. Dwie z nauczycielek Karolina Wojciechowska i Anna Chmielarska ukończyły kurs ” Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole” w wymiarze 60 h zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.

Realizację zadań zaczęliśmy od przeglądu technicznego placu zabaw oraz całego obiektu. Jak co roku przeprowadziliśmy z pomocą strażaków ćwiczenia pozorujące zagrożenie pożarem( ewakuację). Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas wycieczek pieszych zakupiliśmy kamizelki odblaskowe oraz zorganizowaliśmy spotkanie z policjantem, który uświadomił przedszkolakom jak niezwykle ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po mieście i drodze, oraz utrwalił już wcześniej poznane podstawowe zagadnienia ruchu drogowego.

Dzieci uczestniczyły w czynnej lekcji pokazowej z zakresu udzielanie pierwszej pomocy. Do przedszkola na nasze zaproszenie przybyła pani wolontariuszka ze swoimi wyszkolonymi psami ze schroniska w Milanówku. Dzieci uczyły się zasad postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. W ramach podziękowania wspólnie z przedszkolakami wspomogliśmy milanowskie schronisko dla zwierząt organizując zbiórkę pokarmu. Do przedszkolaków z wizytą przybyła również pani pielęgniarka z grodziskiego szpitala, która przeprowadziła rozmowę nt. zakazu zażywania różnych medykamentów bez nadzoru i zgody rodziców.

W każdej grupie wiekowej odbyło się konwersatorium nt ” Szanuj swoją koleżankę i kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.”

W naszej placówce bardzo głośno propagujemy i przestrzegamy Praw Dziecka. Dla nas każde dziecko jest największą wartością. Wszystko co robimy, robimy z myślą o nich i dla nich, aby miały poczucie, że są kochane i szanowane oraz czuły się w naszym przedszkolu jak najlepiej. Przystępując do tego konkursu cały czas mieliśmy i mamy na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych przedszkolaków.