slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

oplaty-medStatystyka Przedszkola Nr 4 na dzień 01.09.2019r.

 • W przedszkolu funkcjonuje:
  • 16 grup przedszkolnych: 3 grupy dzieci 3 letnich, 4 grupy dzieci 4 letnich, 5 grupy dzieci 5 letnich, 4 grupy dzieci 6 letnich,
  • w tym 3 oddziały przy ulicy Piaskowej 21.  
 • Do przedszkola uczęszcza 390 dzieci.
 • W przedszkolu zatrudnionych ogółem jest 84 osób:
  • 49 nauczycieli
  • 2 pracowników administracyjnych
  • 7 pracowników kuchni
  • 26 osób pozostałej obsługi.