slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

ewaluacjaW dniach od 17. 09 2015 r. do 24.09.2015 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadził w naszej placówce badanie obejmujące 12 obszarów działania przedszkola – ewaluację zewnętrzną.

Wyniki tych badań wskazały, że nasze przedszkole spełnia wymagania państwa wobec placówek oświatowych na wysokim poziomie. co utwierdziło nas w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań, które będą kontynuowane, modyfikowane i udoskonalane w kolejnych latach. Wszystko to odbywa się dzięki wielkiemu zaangażowaniu, pracy i kreatywności całego personelu oraz rodziców i jest powodem do dumy, zadowolenia, satysfakcji i motywacji do dalszego podejmowania różnorodnych nowatorskich i innowacyjnych działań.

Z raportem ewaluacji zewnętrznej możecie się Państwo zapoznać pod adresem: http://www.npseo.pl klikając w zakładkę po lewej stronie (na górze): „Licznik raportów z ewaluacji – zobacz raport ze swojej szkoły”.