slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

obrazek

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek – 9:00- 17:00
wtorek – 8:00- 16:00
środa -dzień pracy wewnętrznej (sekretariat nieczynny)
czwartek -8:00- 16:00
piątek – 7:00- 15:00

TRZYLATKI
Rok urodzenia 2016

Grupa I A (integracyjna) – sala 1

Wychowawcy: mgr Magdalena Denejko, mgr Justyna Matusiak

Asystent nauczyciela: Pani Anna Kawczyńska
Woźna oddziałowa: Pani Danuta Osiadacz
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa I B – sala 2

Wychowawcy: mgr Beata Zygmunt, mgr Rafał Daniszewski
Asystent nauczyciela: Pani Renata Jankowska
Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa I C – sala 3

Wychowawcy:  mgr Beata Dobrzyńska, mgr Kinga Piotrowska

Asystent nauczyciela: Pani Agnieszka Borowiec

Woźna oddziałowa: Pani Renata Kuran

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

CZTEROLATKI

Rok urodzenia 2015

Grupa II A – sala 4

Wychowawcy: mgr Anna Chmielarska, mgr Ksenia Bukowska

Nauczyciel wspomagający: Pani Edyta Galbierczyk

                                                         Pani Katarzyna Wolska-Jagocka

Woźna oddziałowa: Pani Mariola Kaczor

Grupa pracuje w godzinach: 6.30 – 16.30

Grupa II B – sala 7

Wychowawcy:  mgr Barbara Michalska, mgr Marzena Wiśniewska

Woźna oddziałowa: Pani Lidia Miller
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.00

Grupa II C – sala 6

Wychowawcy: mgr Małgorzata Łaska, mgr Marta Malczewska

      Nauczyciel wspomagający: Pani Aneta Popłońska

Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Szot
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa II D – sala 5

Wychowawcy: mgr Karina Więch, mgr Emilia Nowakowska

Woźna oddziałowa: Pani Katarzyna Czarnecka

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

PIĘCIOLATKI I SZEŚCIOLATKI
Rok urodzenia 2014 i 2013

Grupa III A – sala 8

Wychowawcy: mgr Mieczysława Nowak, mgr Bożena Malczewska

Woźna oddziałowa: Pani Zofia Domańska

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa III B – sala 13

Wychowawcy:  mgr  Irmina Dziekańska, mgr Paulina Wilczyńska

Woźna oddziałowa: Pani Monika Szewczuwianiec
Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa III C – sala 10

Wychowawcy: mgr Małgorzata Pieńkos,  mgr Katarzyna Skrzydeł

Woźna oddziałowa: Pani Dorota Połeć
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

Grupa III D – sala 9

Wychowawcy: mgr Marta Malczewska,  mgr Longina Wilczyńska

Woźna oddziałowa: Pani Iwona Zakrzewska
Grupa pracuje w godzinach: 8.00 – 17.00

Grupa III E – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Karolina Wojciechowska, mgr Agata Świdlica
Woźna oddziałowa: Pani Anna Maluga

Grupa IV A – sala 12

Wychowawcy:  mgr  Olga Łubianka, mgr Hanna Strojczyk

Nauczyciele wspomagający: mgr Agnieszka Przyczka

Asystent nauczyciela: Krystyna Zygmunt
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Sokołowska
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa IV B – sala 11

Wychowawcy: mgr Lidia Wątorek-Noga, mgr Monika Sadowska

Woźna oddziałowa: Pani Ewa Świdlicka
Grupa pracuje w godzinach: 8.00 – 17.00

Grupa IV C – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Katarzyna Olszewska, mgr Jagoda Ambroziak
Woźna oddziałowa: Małgorzata Trepkowska

Grupa IV D – przy ulicy Piskowej 21

Wychowawcy: mgr Agnieszka Bryła-Gmitruk, mgr Katarzyna Skrzydeł
Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska

Psycholog i Terapeuta Integracji Sensorycznej – mgr Agnieszka Smolik

Godziny pracy:
poniedziałek- 8.00-17.00
wtorek- 8.00-15.00
środa- 12.30-1700
czwartek- 8.00-15.00
piątek- 8.00-12.00

Neurologopeda – mgr Dorota Augustyniuk

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 17.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 13.00

Pedagog, terapeuta – mgr Agnieszka Gałka

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 12.00

Terapeuta SI, surdopedagog – mgr Katarzyna Jaroszewska

Godziny pracy:

wtorek 13.30 – 15.30

środa 11.00 – 16.00

czwartek 13.30 – 16.00

piątek 12.30 – 15.30

Zasady organizowania pracy specjalistów

 (psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog)

W przedszkolu opieką specjalistyczną objęte są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz opinią o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną

W przypadku dostarczenia przez Rodzica pełnej dokumentacji dziecka z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,  organizowanie pomocy odbywa się zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Specjaliści po analizie dokumentacji

*dokonują obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie,

*przeprowadzają własną diagnostykę,

*opracowują program działań terapeutycznych,

*prowadzą terapię,
*przekazują rodzicom wskazówki do pracy w domu,

*udzielają instruktażu w zakresie wykonywania zalecanych do domu ćwiczeń

*zespołowo dokonują oceny postępów dziecka,

*modyfikują i dostosowują  w miarę potrzeb dziecka programy indywidualne.

Po dokonaniu obserwacji dzieci w grupach, przeprowadzeniu badań przesiewowych, konsultacjach z wychowawcami i rodzicami, specjaliści oferują wszystkim dzieciom i ich rodzicom  różne formy pomocy i wsparcia ( działania doraźne związane z bieżącymi problemami wszystkich dzieci, konsultacje z rodzicami, zalecenia do realizacji w domu, prowadzenie biblioteki dla rodziców).

Specjaliści współpracują  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pomoc socjalna),  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ( asystent ds pieczy zastępczej), Policją (procedura niebieskiej karty czyli przemoc domowa), Sądem Okręgowym ( wgląd w syt nieletniego np. w sytuacji zaniedbywania realizowania zaleceń z PPP, niereagowanie na prośby placówki), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania do sprzętu, turnusów rehabilitacyjnych).