slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

obrazek

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek – 9:00- 17:00
wtorek – 8:00- 16:00
środa -dzień pracy wewnętrznej (sekretariat nieczynny)
czwartek -8:00- 16:00
piątek – 7:00- 15:00

TRZYLATKI
Rok urodzenia 2014

Grupa I A (integracyjna) – sala 1

Wychowawcy: mgr Mieczysława Nowak, mgr Bożena Malczewska, lic. Olga Łubianka

Nauczyciel wspomagający: mgr Ewelina Horzempa
Asystent nauczyciela: Pani Justyna Matusiak
Woźna oddziałowa: Pani Zofia Domańska
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa I B – sala 2

Wychowawcy: mgr Irmina Dziekańska, mgr Paulina Wilczyńska
Asystent nauczyciela: Pani Renata Jankowska
Woźna oddziałowa: Pani Monika Szewczuwianiec
Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa I C – sala 3

Wychowawcy:  mgr Emilia Kaniak, mgr Małgorzata Pieńkos

Asystent nauczyciela: Pani Agata Świdlicka

Woźna oddziałowa: Pani Dorota Połeć

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

Grupa I D – sala 4

Wychowawcy: mgr Martyna Pieńkowska, mgr Sandra Zdanowicz

Asystent nauczyciela: Pani Iwona Zakrzewska

Woźna oddziałowa: Pani J. Sierakowska

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

CZTEROLATKI
Rok urodzenia 2013

Grupa II A – sala 6

Wychowawcy:  mgr Alicja Puchalska, lic. Olga Łubianka

Nauczyciele wspomagający: mgr Katarzyna Piotrowska, mgr Olga Górniewska
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Sokołowska
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa II B – sala 5

Wychowawcy: mgr Lidia Wątorek-Noga, lic. Monika Sadowska

Woźna oddziałowa: Pani Ewa Świdlicka
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

PIĘCIOLATKI I SZEŚCIOLATKI
Rok urodzenia 2010, 2011 i 2012

Grupa III A – sala 7

Wychowawcy:  mgr  Beata Zygmunt, mgr Emilia Kaniak

Nauczyciele wspomagający: mgr Agnieszka Kuran
Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa III B – integracyjna – sala 12 (wielofunkcyjna)

Wychowawcy: mgr Sylwia Leśniewska, mgr Martyna Pieńkowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Aneta Popłońska
Woźna oddziałowa: Pani Renata Kuran
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa III C – sala 13

Wychowawcy: mgr Agnieszka Dudzińska, mgr Olga Górniewska

Nauczyciele wspomagający: mgr Emilia Makowiec
Woźna oddziałowa: Pani Krystyna Zygmunt
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa III D – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Monika Kołakowska, mgr Rafał Daniszewski
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Trepkowska
Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa III E – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Agnieszka Bryła – Gmitruk, mgr Jagoda Ambroziak
Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska

Grupa pracuje w godzinach: 8.00 – 17.00

Grupa IV A – sala 9

Wychowawcy: mgr Karina Więch, mgr Dominika Reczulska
Woźna oddziałowa: Pani Lidia Miller
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa IV B (integracyjna) – sala 11

Wychowawcy: mgr Monika Kujawka, mgr Marzena Wiśniewska
Nauczyciel wspomagający: mgr Agnieszka Gałka, mgr Monika Kujawka

Asystent nauczyciela: Pani Katarzyna Mirgos

Woźna oddziałowa: Pani Katarzyna Czarnecka
Grupa pracuje w godzinach: 8.00 – 16.00

Grupa IV C – sala 8

Wychowawcy: mgr Barbara Michalska, mgr Marta Stankiewicz
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Szot
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa IV D – sala 10

Wychowawcy: mgr Ksenia Bukowska, mgr Beata Dobrzyńska
Woźna oddziałowa: Pani Mariola Kaczor
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa IV E – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Katarzyna Olszewska, mgr Jagoda Ambroziak

Woźna oddziałowa: Anna Maluga

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

Psycholog i Terapeuta Integracji Sensorycznej – mgr Agnieszka Smolik

Konsultacje z rodzicami w czwartki w godzinach 15°° -17°°, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Godziny pracy:
poniedziałek- 8.00-12.00
wtorek- 8.30-16.00
środa- 8.00-12.00
czwartek- 8.00-17.00
piątek- 8.30-12.00

Neurologopeda – mgr Dorota Augustyniuk

Konsultacje z rodzicami w poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00 – 9.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00

Fizjoterapeuta – mgr Milena Stankiewicz

Konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u wychowawców w grupie dziecka.

Godziny pracy:
poniedziałek
wtorek
środa
piątek

Zasady organizowania pracy specjalistów

 (psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog)

W przedszkolu opieką specjalistyczną objęte są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz opinią o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną

W przypadku dostarczenia przez Rodzica pełnej dokumentacji dziecka z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,  organizowanie pomocy odbywa się zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Specjaliści po analizie dokumentacji

*dokonują obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie,

*przeprowadzają własną diagnostykę,

*opracowują program działań terapeutycznych,

*prowadzą terapię,
*przekazują rodzicom wskazówki do pracy w domu,

*udzielają instruktażu w zakresie wykonywania zalecanych do domu ćwiczeń

*zespołowo dokonują oceny postępów dziecka,

*modyfikują i dostosowują  w miarę potrzeb dziecka programy indywidualne.

Po dokonaniu obserwacji dzieci w grupach, przeprowadzeniu badań przesiewowych, konsultacjach z wychowawcami i rodzicami, specjaliści oferują wszystkim dzieciom i ich rodzicom  różne formy pomocy i wsparcia ( działania doraźne związane z bieżącymi problemami wszystkich dzieci, konsultacje z rodzicami, zalecenia do realizacji w domu, prowadzenie biblioteki dla rodziców).

Specjaliści współpracują  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pomoc socjalna),  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ( asystent ds pieczy zastępczej), Policją (procedura niebieskiej karty czyli przemoc domowa), Sądem Okręgowym ( wgląd w syt nieletniego np. w sytuacji zaniedbywania realizowania zaleceń z PPP, niereagowanie na prośby placówki), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania do sprzętu, turnusów rehabilitacyjnych).

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola zamieszony jest na stronie internetowej placówki w statucie.

Neurologopeda: mgr Dorota Augustyniuk

Psycholog terapeuta integracji sensorycznej: mgr Agnieszka Smolik

Fizjoterapeuta:  mgr Milena Stankiewicz

 

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close