slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

obrazek

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek – 9:00- 17:00
wtorek – 8:00- 16:00
środa -dzień pracy wewnętrznej (sekretariat nieczynny)
czwartek -8:00- 16:00
piątek – 7:00- 15:00

TRZYLATKI
Rok urodzenia 2015

Grupa I A (integracyjna) – sala 1

Wychowawcy: mgr Anna Chmielarska, mgr Dominika Reczulska

Asystent nauczyciela: Pani Renata Jankowska
Woźna oddziałowa: Pani Mariola Kaczor
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa I B – sala 2

Wychowawcy: mgr Barbara Michalska, mgr Marzena Wiśniewska
Asystent nauczyciela: Pani Agata Świdlicka
Woźna oddziałowa: Pani Lidia Miller
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa I C – sala 3

Wychowawcy:  mgr Małgorzata Łaska, mgr Marta Stankiewicz

Asystent nauczyciela: Pani Justyna Matusiak

Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Szot

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa I D – sala 4

Wychowawcy: mgr Karina Więch, mgr Karolina Wojciechowska

Asystent nauczyciela: Pani Katarzyna Czarnecka

Woźna oddziałowa: Pani Anna Maluga

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

CZTEROLATKI
Rok urodzenia 2014

Grupa II A – sala 8

Wychowawcy:  mgr Bożena Malczewska, mgr Mieczysława Nowak

Nauczyciele wspomagający: mgr Ewelina Horzempa, mgr Paulina Wilczyńska
Woźna oddziałowa: Pani Zofia Domańska
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa II C – sala 5

Wychowawcy: mgr Małgorzata Pieńkos, mgr Katarzyna Skrzydeł

Woźna oddziałowa: Pani Dorota Połeć
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa II B – sala 6

Wychowawcy: mgr Irmina Dziekańska, mgr Paulina Wilczyńska

Woźna oddziałowa: Pani Monika Szewczuwianiec

Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa II D – sala 7

Wychowawcy: mgr Martyna Pieńkowska, mgr Sandra Zdanowicz

Woźna oddziałowa: Pani Iwona Zakrzewska

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

PIĘCIOLATKI I SZEŚCIOLATKI
Rok urodzenia 2013 i 2012

Grupa III A – integracyjna– sala 12 (wielofunkcyjna)

Wychowawcy:  mgr  Olga Łubianka, mgr Roksana Ostrowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Katarzyna Piotrowska, mgr Agnieszka Kozłowska
Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa III B – sala 13

Wychowawcy: lic. Monika Sadowska,  mgr Lidia Wątorek-Noga

Woźna oddziałowa: Pani Helena Świdlicka
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa III C – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Katarzyna Olszewska, mgr Jagoda Ambroziak
Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska

Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa IV A – sala 9

Wychowawcy:  mgr  Beata Zygmunt, mgr Hanna Strojczyk

Nauczyciele wspomagający: mgr Agnieszka Gałka

Asystent nauczyciela: Katarzyna Mirgos
Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa IV B (integracyjna) – sala 10

Wychowawcy: mgr Sylwia Leśniewska, mgr Ksenia Bukowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Aneta Popłońska, mgr Agnieszka Kozłowska
Woźna oddziałowa: Pani Renata Kuran
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa IV C – sala 11

Wychowawcy:  mgr Olga Górniewska, mgr Julita Michałowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Emilia Makowiec, mgr Olga Górniewska
Woźna oddziałowa: Pani Krystyna Zygmunt
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa IV D – przy ulicy Piskowej 21

Wychowawcy: mgr Monika Kołakowska, mgr Rafał Daniszewski
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Trepkowska
Grupa pracuje w godzinach: 8.00 – 17.30

Grupa IV E – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Alicja Wieczorek, mgr Agnieszka Bryła-Gmitruk

Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska 

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Psycholog i Terapeuta Integracji Sensorycznej – mgr Agnieszka Smolik

Konsultacje z rodzicami w poniedziałki w godzinach 15°° -17°°, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobiście.

Godziny pracy:
poniedziałek- 8.00-17.00
wtorek- 8.00-15.00
środa- 8.00-13.00
czwartek- 8.00-12.00
piątek- 8.00-12.00

Neurologopeda – mgr Dorota Augustyniuk

Konsultacje z rodzicami w poniedziałki 15.00 – 17.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobiście.

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 17.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 13.00

Fizjoterapeuta – mgr Milena Stankiewicz

Konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u wychowawców w grupie dziecka.

Godziny pracy:
poniedziałek 9.30 – 16.00
wtorek 9.15 – 14.15
środa 9.30 – 13.00

czwartek 11.00 – 16.00
piątek 9.15 – 16.15

Zasady organizowania pracy specjalistów

 (psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog)

W przedszkolu opieką specjalistyczną objęte są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz opinią o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną

W przypadku dostarczenia przez Rodzica pełnej dokumentacji dziecka z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,  organizowanie pomocy odbywa się zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Specjaliści po analizie dokumentacji

*dokonują obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie,

*przeprowadzają własną diagnostykę,

*opracowują program działań terapeutycznych,

*prowadzą terapię,
*przekazują rodzicom wskazówki do pracy w domu,

*udzielają instruktażu w zakresie wykonywania zalecanych do domu ćwiczeń

*zespołowo dokonują oceny postępów dziecka,

*modyfikują i dostosowują  w miarę potrzeb dziecka programy indywidualne.

Po dokonaniu obserwacji dzieci w grupach, przeprowadzeniu badań przesiewowych, konsultacjach z wychowawcami i rodzicami, specjaliści oferują wszystkim dzieciom i ich rodzicom  różne formy pomocy i wsparcia ( działania doraźne związane z bieżącymi problemami wszystkich dzieci, konsultacje z rodzicami, zalecenia do realizacji w domu, prowadzenie biblioteki dla rodziców).

Specjaliści współpracują  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pomoc socjalna),  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ( asystent ds pieczy zastępczej), Policją (procedura niebieskiej karty czyli przemoc domowa), Sądem Okręgowym ( wgląd w syt nieletniego np. w sytuacji zaniedbywania realizowania zaleceń z PPP, niereagowanie na prośby placówki), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania do sprzętu, turnusów rehabilitacyjnych).

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola zamieszony jest na stronie internetowej placówki w statucie.

Neurologopeda: mgr Dorota Augustyniuk

Psycholog terapeuta integracji sensorycznej: mgr Agnieszka Smolik

Fizjoterapeuta:  mgr Milena Stankiewicz