slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

obrazek

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek – 9:00- 17:00
wtorek – 8:00- 16:00
środa -dzień pracy wewnętrznej (sekretariat nieczynny)
czwartek -8:00- 16:00
piątek – 7:00- 15:00

TRZYLATKI
Rok urodzenia 2015

Grupa I A (integracyjna) – sala 1

Wychowawcy: mgr Anna Chmielarska, mgr Dominika Reczulska

Asystent nauczyciela: Pani Renata Jankowska
Woźna oddziałowa: Pani Mariola Kaczor
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa I B – sala 2

Wychowawcy: mgr Barbara Michalska, mgr Marzena Wiśniewska
Asystent nauczyciela: Pani Agata Świdlicka
Woźna oddziałowa: Pani Lidia Miller
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa I C – sala 3

Wychowawcy:  mgr Małgorzata Łaska, mgr Marta Stankiewicz

Asystent nauczyciela: Pani Justyna Matusiak

Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Szot

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa I D – sala 4

Wychowawcy: mgr Karina Więch, mgr Karolina Wojciechowska

Asystent nauczyciela: Pani Katarzyna Czarnecka

Woźna oddziałowa: Pani Anna Maluga

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

CZTEROLATKI
Rok urodzenia 2014

Grupa II A – sala 8

Wychowawcy:  mgr Bożena Malczewska, mgr Mieczysława Nowak

Nauczyciele wspomagający: mgr Ewelina Horzempa, mgr Paulina Wilczyńska
Woźna oddziałowa: Pani Zofia Domańska
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa II C – sala 5

Wychowawcy: mgr Małgorzata Pieńkos, mgr Katarzyna Skrzydeł

Woźna oddziałowa: Pani Dorota Połeć
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa II B – sala 6

Wychowawcy: mgr Irmina Dziekańska, mgr Paulina Wilczyńska

Woźna oddziałowa: Pani Monika Szewczuwianiec

Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa II D – sala 7

Wychowawcy: mgr Martyna Pieńkowska, mgr Sandra Zdanowicz

Woźna oddziałowa: Pani Iwona Zakrzewska

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

PIĘCIOLATKI I SZEŚCIOLATKI
Rok urodzenia 2013 i 2012

Grupa III A – integracyjna– sala 12 (wielofunkcyjna)

Wychowawcy:  mgr  Olga Łubianka, mgr Roksana Ostrowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Katarzyna Piotrowska, mgr Agnieszka Kozłowska
Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa III B – sala 13

Wychowawcy: lic. Monika Sadowska,  mgr Lidia Wątorek-Noga

Woźna oddziałowa: Pani Helena Świdlicka
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa III C – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Katarzyna Olszewska, mgr Jagoda Ambroziak
Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska

Grupa pracuje w godzinach: 6.00 – 16.00

Grupa IV A – sala 9

Wychowawcy:  mgr  Beata Zygmunt, mgr Hanna Strojczyk

Nauczyciele wspomagający: mgr Agnieszka Gałka

Asystent nauczyciela: Katarzyna Mirgos
Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa IV B (integracyjna) – sala 10

Wychowawcy: mgr Sylwia Leśniewska, mgr Ksenia Bukowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Aneta Popłońska, mgr Agnieszka Kozłowska
Woźna oddziałowa: Pani Renata Kuran
Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa IV C – sala 11

Wychowawcy:  mgr Olga Górniewska, mgr Julita Michałowska

Nauczyciele wspomagający: mgr Emilia Makowiec, mgr Olga Górniewska
Woźna oddziałowa: Pani Krystyna Zygmunt
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Grupa IV D – przy ulicy Piskowej 21

Wychowawcy: mgr Monika Kołakowska, mgr Rafał Daniszewski
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Trepkowska
Grupa pracuje w godzinach: 8.00 – 17.30

Grupa IV E – przy ulicy Piaskowej 21

Wychowawcy: mgr Alicja Wieczorek, mgr Agnieszka Bryła-Gmitruk

Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska 

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 17.00

Psycholog i Terapeuta Integracji Sensorycznej – mgr Agnieszka Smolik

Konsultacje z rodzicami w poniedziałki w godzinach 15°° -17°°, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobiście.

Godziny pracy:
poniedziałek- 8.00-17.00
wtorek- 8.00-15.00
środa- 8.00-13.00
czwartek- 8.00-12.00
piątek- 8.00-12.00

Neurologopeda – mgr Dorota Augustyniuk

Konsultacje z rodzicami w poniedziałki 15.00 – 17.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobiście.

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 17.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 13.00

Fizjoterapeuta – mgr Milena Stankiewicz

Konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u wychowawców w grupie dziecka.

Godziny pracy:
poniedziałek 9.30 – 16.00
wtorek 9.15 – 14.15
środa 9.30 – 13.00

czwartek 11.00 – 16.00
piątek 9.15 – 16.15

Zasady organizowania pracy specjalistów

 (psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog)

W przedszkolu opieką specjalistyczną objęte są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz opinią o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną

W przypadku dostarczenia przez Rodzica pełnej dokumentacji dziecka z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,  organizowanie pomocy odbywa się zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Specjaliści po analizie dokumentacji

*dokonują obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie,

*przeprowadzają własną diagnostykę,

*opracowują program działań terapeutycznych,

*prowadzą terapię,
*przekazują rodzicom wskazówki do pracy w domu,

*udzielają instruktażu w zakresie wykonywania zalecanych do domu ćwiczeń

*zespołowo dokonują oceny postępów dziecka,

*modyfikują i dostosowują  w miarę potrzeb dziecka programy indywidualne.

Po dokonaniu obserwacji dzieci w grupach, przeprowadzeniu badań przesiewowych, konsultacjach z wychowawcami i rodzicami, specjaliści oferują wszystkim dzieciom i ich rodzicom  różne formy pomocy i wsparcia ( działania doraźne związane z bieżącymi problemami wszystkich dzieci, konsultacje z rodzicami, zalecenia do realizacji w domu, prowadzenie biblioteki dla rodziców).

Specjaliści współpracują  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pomoc socjalna),  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ( asystent ds pieczy zastępczej), Policją (procedura niebieskiej karty czyli przemoc domowa), Sądem Okręgowym ( wgląd w syt nieletniego np. w sytuacji zaniedbywania realizowania zaleceń z PPP, niereagowanie na prośby placówki), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania do sprzętu, turnusów rehabilitacyjnych).

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola zamieszony jest na stronie internetowej placówki w statucie.

Neurologopeda: mgr Dorota Augustyniuk

Psycholog terapeuta integracji sensorycznej: mgr Agnieszka Smolik

Fizjoterapeuta:  mgr Milena Stankiewicz

 

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close