slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

obrazek

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – 8:16.00
wtorek – 8:00- 16:00
środa -8:00 – 16.00
czwartek -8:00- 16:00
piątek – 8:00- 16:00

TRZYLATKI:
Grupa I A – sala 3
Wychowawcy: mgr Monika Sadowska, mgr Marzena Guzik,
Pomoc nauczyciela: Pani Agnieszka Borowiec

Woźna oddziałowa: Pani Danuta Osiadacz

Grupa pracuje w godzinach: 06.00-16.00

Grupa I B – sala 2
Wychowawcy: Olga Łubianka, mgr Monika Kujawka,
Nauczyciele wspomagający : mgr Karina Więch, mgr Małgorzata Gajdzik -Rudnicka.
Pomoc nauczyciela: Pani Renata Jankowska

Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Sokołowska,

Grupa pracuje w godzinach: 08.00-16.00

Grupa I C – sala 4
Wychowawcy: mgr Jagoda Amroziak, mgr Magdalena Pruszko,
Pomoc nauczyciela: Pani Anna Kawczyńska

Woźna oddziałowa: Pani Katarzyna Florkiewicz

Grupa pracuje w godzinach: 07.30-17.30

CZTEROLATKI:
Grupa II A – sala 1
Wychowawcy: mgr Magdalena Denejko, Justyna Matusiak
Woźna oddziałowa: Pani Anna Pieńkowska

Grupa pracuje w godzinach: 7.30-17.30
Grodzisk Mazowiecki, jesień 2020

Grupa II B – sala 5
Wychowawcy: mgr Beata Zygmunt, mgr Rafał Daniszewski

Woźna oddziałowa: Pani Jadwiga Horzempa

Grupa pracuje w godzinach: 7.00-17.00

Grupa II C – sala 6
Wychowawcy: mgr Beata Dobrzyńska, Justyna Matusiak

Woźna oddziałowa: Pani Renata Kuran

Grupa pracuje w godzinach: 08.00-16.00

PIĘCIOLATKI:
Grupa III A – sala 13 Wychowawcy: mgr Anna Chmielarska, mgr Małgorzata Rudnicka-Gajdzik,

Nauczyciel wspomagający: mgr Edyta Galbierczyk
Woźna oddziałowa: Pani Mariola Kaczor

Grupa pracuje w godzinach: 07.00–17.00

Grupa III B – sala 7
Wychowawcy: mgr Barbara Michalska, mgr Marzena Wiśniewska
Woźna oddziałowa: Pani Lidia Miller

Grupa pracuje w godzinach: 08.00-16.00

Grupa III C – sala 10
Wychowawcy: mgr Małgorzata Łaska, Olga Łubianka,
Nauczyciel wspomagający: mgr Aneta Popłońska

Asystent nauczyciela: Pani Krystyna Zygmunt
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Szot

Grupa pracuje w godzinach: 08.00-16.00

Grupa III D – sala 12
Wychowawcy: mgr Karina Więch, mgr Emilia Nowakowska,
Woźna oddziałowa: Pani Ewa Świdlicka

Grupa pracuje w godzinach: 07.00-17.00

Grupa III E – oddział przy ul. Piaskowej 21, sala 1
Wychowawcy: mgr Karolina Sroka, mgr Katarzyna Olszewska
Woźna oddziałowa: Pani Anna Maluga

Grupa pracuje w godzinach: 06.00 – 16.00

SZEŚCIOLATKI:
Grupa IV A – sala 8
Wychowawcy: mgr Mieczysława Nowak, mgr Bożena Malczewska
Nauczyciel wspomagający: mgr Ewelina Horzempa, mgr Paulina Wilczyńska
Woźna oddziałowa: Pani Zofia Domańska
Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa IV B – sala 11
Wychowawcy: mgr Irmina Dziekańska, mgr Paulina Wilczyńska
Woźna oddziałowa: Pani Monika Szewczuwianiec

Grupa pracuje w godzinach: 7.00 – 16.00

Grupa IV C – oddział przy ul. Piaskowej 21, sala 1
Wychowawcy: mgr Katarzyna Skrzydeł, mgr Małgorzata Pieńkos
Woźna oddziałowa: Pani Dorota Połeć

Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 16.30

Grupa IV D – sala 9
Wychowawcy: mgr Rafał Daniszewki, mgr Katarzyna Skrzydeł
Woźna oddziałowa: Pani Iwona Zakrzewska

Nauczyciel wspomagający: mgr Aneta Chmielecka, mgr Marzena Wiśniewska
Grupa pracuje w godzinach: 08.00-16.00

Grupa IV E – oddział przy ul. Piaskowej 21, sala 2
Wychowawcy: mgr Agnieszka Bryła-Gmitruk, mgr Agata Świdlicka
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata Trepkowska Grupa pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30

SPECJALIŚCI:

NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA TOMATIS. TERAPEUTA RĘKI:

mgr Dorota Szostak                  poniedziałek                   8:00 – 17:00

wtorek                  8:00 – 14:00

środa                    8:00 – 16:00

czwartek               8:00 – 12:00

piątek                   8:00 – 13:00

…………………………………………

Konsultacje telefoniczne

PSYCHOLOG/TERAPEUTA SI

mgr Agnieszka Smolik            poniedziałek                   8:00 – 12:00

wtorek                  8:00 – 15:30

środa                    12:30 – 17:00

czwartek               8:00 – 11:00

piątek                   8:00 – 11:00

…………………………………………

Konsultacje telefoniczne

PEDAGOG/TERAPEUTA RĘKI

mgr Agnieszka Gałka               poniedziałek                   8:00 – 16:00

wtorek                  8:00 – 14:30

środa                    8:00 – 16:00

czwartek               8:00 – 14:30

piątek                   8:00 – 12:00

…………………………………………

Konsultacje telefoniczne

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, SURDOPEDAGOG

mgr Katarzyna Jaroszewska

poniedziałek                   14:20 – 15:20

wtorek                   13:30 – 15:30

czwartek               10:50 – 15:50

piątek                   8:00 – 11:00

…………………………………………

Konsultacje telefoniczne

LOGOPEDA

mgr Lidia Wątorek – Noga    poniedziałek                   10:00 – 17:00

wtorek                  10:00 – 16:00

środa                    10:00 – 16:00

czwartek               10:00 – 16:00

piątek                   9:00 – 16:00

/ul. Piaskowa

                                                                  Konsultacje telefoniczne

Zasady organizowania pracy specjalistów

W przedszkolu opieką specjalistyczną objęte są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz opinią o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną

W przypadku dostarczenia przez Rodzica pełnej dokumentacji dziecka z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,  organizowanie pomocy odbywa się zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Specjaliści po analizie dokumentacji

*dokonują obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie,

*przeprowadzają własną diagnostykę,

*opracowują program działań terapeutycznych,

*prowadzą terapię,
*przekazują rodzicom wskazówki do pracy w domu,

*udzielają instruktażu w zakresie wykonywania zalecanych do domu ćwiczeń

*zespołowo dokonują oceny postępów dziecka,

*modyfikują i dostosowują  w miarę potrzeb dziecka programy indywidualne.

Po dokonaniu obserwacji dzieci w grupach, przeprowadzeniu badań przesiewowych, konsultacjach z wychowawcami i rodzicami, specjaliści oferują wszystkim dzieciom i ich rodzicom  różne formy pomocy i wsparcia ( działania doraźne związane z bieżącymi problemami wszystkich dzieci, konsultacje z rodzicami, zalecenia do realizacji w domu, prowadzenie biblioteki dla rodziców).

Specjaliści współpracują  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pomoc socjalna),  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ( asystent ds pieczy zastępczej), Policją (procedura niebieskiej karty czyli przemoc domowa), Sądem Okręgowym ( wgląd w syt nieletniego np. w sytuacji zaniedbywania realizowania zaleceń z PPP, niereagowanie na prośby placówki), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania do sprzętu, turnusów rehabilitacyjnych).