slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

PROGRAMY WŁASNE DO PRACY Z DZIEĆMI:

 • „Program Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Integracyjnymi”,
 • „Będę przedszkolakiem – program własny wstępnej adaptacji dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców,
 • Program wychowawczy,
  • „Bezpiecznie z królem Maciusiem – program oddziaływań wychowawczych,
  • „Edukacja zdrowotna w przedszkolu”,
  • „Jestem Polakiem. Polska moją Ojczyzną”,
  • „Program pracy z dzieckiem zdolnym”.