slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

Pobierzobrazek

PLAN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W GRUPACH

Od godz. 6.00 do godziny rozpoczęcia pracy w poszczególnych grupach dzieci przyprowadzamy do sali nr 13  (parter – lewe skrzydło).

I Asala nr 1 (parter, prawe skrzydło),

grupa pracuje w godz.7.00-17.00

(po 17.00 dzieci odbieramy z sali nr 2)

I Bsala nr 2 (parter, prawe skrzydło),

grupa pracuje w godz. 7.30-17.30

I C – sala nr 3 (parter, prawe skrzydło),

grupa pracuje w godz. 7.00-17.00

(po 17.00 dzieci odbieramy z sali nr 2)

II A – sala nr 4 (parter, prawe skrzydło)

grupa pracuje w godz.  6.30-16.30

(po 16.30 dzieci odbieramy z sali nr 1, po 17.00 z sali nr 2)

II B – sala nr 7 (parter, lewe skrzydło),

grupa pracuje w godz. 7.30-16.00

(po 16.00 dzieci odbieramy z sali nr 6, po 17.00 z sali nr 2)

II C – sala nr 6 (parter, lewe skrzydło)

grupa pracuje w godz. 7.00-17.00

(po 17.00 dzieci odbieramy z sali nr 2)

II D – sala nr 5 (parter, lewe skrzydło)

grupa pracuje w godz. 7.00-17.00

(po 17.00 dzieci odbieramy z sali nr 2)

III A – sala nr 8 (piętro)

grupa pracuje w godz.  7.00-16.00

(po 16.00 dzieci odbieramy z sali nr 10)

III B – sala nr 13 (lewe skrzydło, parter),

grupa pracuje w godz. 6.00-16.00

(po 16.00 dzieci odbieramy z sali nr 5, po 17.00 z sali nr 10)

III C – sala nr 10 (piętro)

grupa pracuje w godz. 7.30-17.30

(między 7.00 – 7.30 dzieci przyprowadzamy do sali nr 8)

III D – sala nr 9 (piętro)

grupa pracuje w godz. 8.00 – 17.00

(między 7.00 – 8.00 dzieci przyprowadzamy do sali nr 13, parter. po 17.00 odbieramy z sali nr 10)

IV A – sala nr 12 (parter),

grupa pracuje w godz. 7.00-16.00

(po 16.00 dzieci odbieramy z sali nr 9, po 17.00 z sali nr 10)

IV B – sala nr 11 (piętro),

grupa pracuje w godz. 8.00-17.00

(między 7.00 – 8.00 dzieci przyprowadzamy do sali nr 12 (parter), po 17.00 dzieci odbieramy z sali nr 10)

PLAN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W GRUPACH PRZY ULICY PIASKOWEJ 21

 Od godz. 6.00 do godziny rozpoczęcia pracy w poszczególnych grupach, wszystkie dzieci przyprowadzamy do sali grupy III C.

III E – grupa pracuje w godz. 7.30-17.30

IV C grupa pracuje w godz. 6.00- 16.00

IV D – grupa pracuje w godz. 8.00-17.00

Rano dzieci przyprowadzamy do sali GR. IV C

Po południu dzieci odbieramy z sali GR. III E)