slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

fotolia-42131922-xs-medRAMOWY ROZKŁAD DNIA. Grupy młodsze – trzylatki i czterolatki

 • 06:00-08:30 Zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, integrujące grupę.
 • 08:30-09:15 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.
 • 09:15-09:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności.
 • 09:30-09:55 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
 • 09:55-10:25 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 10.25-10.45 Przygotowanie do II śniadania (czynności higieniczne, samoobsługowe), II śniadanie.
 • 10:45-11:55 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 • 11.55-12:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Obiad – drugie danie.
 • 12.30-12.45 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
 • 12:45-14:30 Relaks – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, itp.
 • 14:30-15.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 15.00-15.20 Spożywanie posiłku – zupa.
 • 15.20-17.30 Zabawy swobodne. Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach. Zabawy kierowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosennym i letnim).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Grupy starsze – grupy III I IV

 • 06.00-08.30 Zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, integrujące grupę.
 • 08.30-09.15 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.
 • 09.15-09.30 Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, m.in. mycie zębów. Eksponowanie prac dyżurnych – m.in. pomoc w sprzątaniu po posiłku.
 • 09.30-10.30 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
 • 1030-10.45 Przygotowanie do posiłku, II śniadanie
 • 10.45-11.55 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery, poznawanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 • 11:55-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 12.00-12.30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
 • Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
 • 12.30-13.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu. Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
 • 13.00-14.30 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ogólnorozwojowe. Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do potrzeb i możliwości dzieci.
 • 14:20-15.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Posiłek – zupa.
 • 15.00-17.30 Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Ramy czasowe w poszczególne dni, mogą ulegać zmianom zgodnie z harmonogramem zajęć rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, religii w poszczególnych grupach.