slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

logo-6-medDrodzy Rodzice!

Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół działań, które mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Organizacja zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Jeżeli zadecydujecie Państwo o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim, prosimy o bezpośrednie zgłoszenie się do sekretariatu naszej placówki z wypełnionym wnioskiem do pobrania na dole strony lub dostępnym w sekretariacie Przedszkola.

Na Państwa wniosek Dyrektor Przedszkola Nr 4 powoła zespół specjalistów, który przygotuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz będzie realizował zajęcia. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym Przedszkolu prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą Zespół Wczesnego Wspomagania :psycholog, neurologopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta. Miejscem prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania jest Przedszkole nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.

Zajęcia terapeutyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących dwoje lub troje dzieci z udziałem ich rodzin.

Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka regulują poniższe przepisy prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.   2572  z późn. zmianami),

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r.. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania    rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r.).

Poniżej linki z: wnioskiem o zorganizowanie zajęć z wczesnego wspomagania oraz z „Procedurą Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

wniosek-o-zorganizowanie-zajeć

Procedura udzielania i organizacji PPP

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close