slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

logo-6-medDrodzy Rodzice!

Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół działań, które mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Organizacja zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Jeżeli zadecydujecie Państwo o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim, prosimy o bezpośrednie zgłoszenie się do sekretariatu naszej placówki z wypełnionym wnioskiem do pobrania na dole strony lub dostępnym w sekretariacie Przedszkola.

Na Państwa wniosek Dyrektor Przedszkola Nr 4 powoła zespół specjalistów, który przygotuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz będzie realizował zajęcia. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym Przedszkolu prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą Zespół Wczesnego Wspomagania :psycholog, neurologopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta. Miejscem prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania jest Przedszkole nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.

Zajęcia terapeutyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących dwoje lub troje dzieci z udziałem ich rodzin.

Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka regulują poniższe przepisy prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.   2572  z późn. zmianami),

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r.. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania    rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r.).

Poniżej linki z: wnioskiem o zorganizowanie zajęć z wczesnego wspomagania oraz z „Procedurą Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

 

Procedura udzielania i organizacji PPP