slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

sh3-medZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU NR4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1. W Przedszkolu organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe bezpłatne i odpłatne.

2. Zajęcia bezpłatne to:

 1. zajęcia z psychologiem: prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci w miarę potrzeb oraz konsultacje dla rodziców;
 2. SI (integracja sensoryczna): prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik oraz terapeuta SI Pani Milena Stankiewicz, dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 3. zajęcia logopedyczne: prowadzą: neurologopeda Pani Dorota Augustyniuk, logopeda Pani Monika Kołakowska, logopeda Pani Lidia Wątorek – Noga dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 4. gimnastyka ogólnorozwojowa: prowadzi fizjoterapeutka Pani Milena Stankiewicz, 2 x w tygodniu po 30 minut w każdej grupie;
 5. religia: prowadzi Siostra Amadea w grupach 6 latków 2 x w tygodniu po 30 minut, w grupach 5 latków 1 x w tygodniu po 30 minut, 4 latków – 2 x tygodniu 15 minut;
 6. język angielski: prowadzi Pani Monika Bieńkowska. Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 x w tygodniu po 15 minut w grupach 3-4 latków  i 2 x w tygodniu po 30 minut w grupach 5 i 6 latków.
 7. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: nauczyciele – pedagodzy zatrudnieni w placówce. Odbywają się zgodnie z „Procedurą udzielania i organizacji PPP” umieszczoną na stronie.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Chęć udziału dziecka w wybranym kółku rodzic zgłasza do nauczyciela – wychowawcy, który zaopiniuje kandydaturę dziecka biorąc pod uwagę zaobserwowane, indywidualne predyspozycje dziecka. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19.09.2017r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych jedno dziecko może wziąć udział w jednym wybranym kółku, na które ostatecznie będą kwalifikowali nauczyciele.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.Chęć udziału dziecka w wybranym kółku rodzic zgłasza do nauczyciela prowadzącego dane kółko. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21.09.2018r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani o tym po zakończonej rekrutacji przez osoby prowadzące kółka. Ze względów organizacyjnych jedno dziecko może wziąć udział w jednym z wybranych kółek.
  • kółko plastyczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola, ul. Górna – Pani Beata Zygmunt, Pani Marta Stankiewicz, Pani Katarzyna Piotrowska, Pani Dominika Reczulska; ul. Piaskowa – Pani Jagoda Ambroziak, Pani Katarzyna Olszewska.
  • kółko szachowe: prowadzi nauczyciel Przedszkola – Pan Rafał Daniszewski, Pani Beata Zygmunt.
  • zbiórki zuchów: prowadzą druhny (nauczyciele Przedszkola): Irmina Dziekańska, Ksenia Bukowska, Małgorzata Łaska, Sandra Zdanowicz, Ewelina Horzempa, Agnieszka Bryła-Gmitruk.
  • kółko taneczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Olga Górniewska, Pani Martyna Pieńkowska, Pani Agnieszka Gałka, Pani Hanna Strojczyk,
  • Zajęcia ruchowe z elementami Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Milena Stankiewicz, Pani Sylwia Leśniewska, Pani Mieczysława Nowak, Pani Małgorzata Pieńkos, Pani Olga Łubianka.
  • kółko muzyczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Barbara Michalska, Pani Alicja Wieczorek, Pani Aneta Popłońska, Pani Karolina Wojciechowska.
  • Mały Odkrywca – Pani Emilka Makowiec, Pani Katarzyna Skrzydeł, Pani Paulina Wilczyńska, Pani Hanna Strojczyk, Pani Sandra Zdanowicz

  Od dnia 1 października 2018 r. (poniedziałek) zaczynają się zajęcia kółek rozwijających zainteresowania.

3. Zajęcia odpłatne dla chętnych, po godzinach pobytu dziecka w Przedszkolu:

Organizacja w Przedszkolu odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci będzie się odbywała na następujących zasadach:

 • Przedszkole przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) ofertę odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola;
 • odpłatne zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinach pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • rodzic (prawny opiekun) podejmuje decyzję o zapisaniu dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe wg własnego uznania;
 • rodzic (prawny opiekun) zainteresowany udziałem dziecka w wybranych odpłatnych zajęciach dodatkowych wpisuje dziecko na właściwą listę znajdująca się w holu głównym lub przed salami zajęć;
 • deklaracja rodzica (prawnego opiekuna) skutkuje zobowiązaniem się do regularnego uiszczania opłat za wybrane zajęcia;
 • rodzic (opiekun prawny) dokonuje płatności za zajęcia bezpośrednio na konto osób prowadzących;
 • z chwilą przekazania dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe przez wychowawcę rodzic zobowiązany jest odbić kartę lub wprowadzić indywidualny kod PIN aby zarejestrować zakończenie pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • po zajęciach przedszkolnych, w czasie odpłatnych zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez rodzica osoba prowadząca zajęcia dodatkowe;
 • rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany odebrać dziecko po zakończonych zajęciach, (dziecko nie wraca do grupy);