slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

sh3-medZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU NR4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1. W Przedszkolu organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe bezpłatne i odpłatne.

2. Zajęcia bezpłatne to:

 1. zajęcia z psychologiem: prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci w miarę potrzeb oraz konsultacje dla rodziców;
 2. SI (integracja sensoryczna): prowadzi psycholog, terapeuta SI Pani Agnieszka Smolik oraz terapeuta SI Pani Milena Stankiewicz, dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 3. zajęcia logopedyczne: prowadzą: neurologopeda Pani Dorota Augustyniuk, logopeda Pani Monika Kołakowska, logopeda Pani Lidia Wątorek – Noga dla dzieci posiadających Opinię o wczesnym wspomaganiu, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 4. gimnastyka ogólnorozwojowa: prowadzi fizjoterapeutka Pani Milena Stankiewicz, 2 x w tygodniu po 30 minut w każdej grupie;
 5. religia: prowadzi Siostra Amadea w grupach 6 latków 2 x w tygodniu po 30 minut, w grupach 5 latków 1 x w tygodniu po 30 minut, 4 latków – 2 x tygodniu 15 minut;
 6. język angielski: prowadzi Pani Monika Bieńkowska. Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 x w tygodniu po 15 minut w grupach 3-4 latków  i 2 x w tygodniu po 30 minut w grupach 5 i 6 latków.
 7. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: nauczyciele – pedagodzy zatrudnieni w placówce. Odbywają się zgodnie z „Procedurą udzielania i organizacji PPP” umieszczoną na stronie.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Chęć udziału dziecka w wybranym kółku rodzic zgłasza do nauczyciela – wychowawcy, który zaopiniuje kandydaturę dziecka biorąc pod uwagę zaobserwowane, indywidualne predyspozycje dziecka. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19.09.2017r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych jedno dziecko może wziąć udział w jednym wybranym kółku, na które ostatecznie będą kwalifikowali nauczyciele.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.Chęć udziału dziecka w wybranym kółku rodzic zgłasza do nauczyciela prowadzącego dane kółko. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21.09.2018r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani o tym po zakończonej rekrutacji przez osoby prowadzące kółka. Ze względów organizacyjnych jedno dziecko może wziąć udział w jednym z wybranych kółek.
  • kółko plastyczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola, ul. Górna – Pani Beata Zygmunt, Pani Marta Stankiewicz, Pani Katarzyna Piotrowska, Pani Dominika Reczulska; ul. Piaskowa – Pani Jagoda Ambroziak, Pani Katarzyna Olszewska.
  • kółko szachowe: prowadzi nauczyciel Przedszkola – Pan Rafał Daniszewski, Pani Beata Zygmunt.
  • zbiórki zuchów: prowadzą druhny (nauczyciele Przedszkola): Irmina Dziekańska, Ksenia Bukowska, Małgorzata Łaska, Sandra Zdanowicz, Ewelina Horzempa, Agnieszka Bryła-Gmitruk.
  • kółko taneczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Olga Górniewska, Pani Martyna Pieńkowska, Pani Agnieszka Gałka, Pani Hanna Strojczyk,
  • Zajęcia ruchowe z elementami Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Milena Stankiewicz, Pani Sylwia Leśniewska, Pani Mieczysława Nowak, Pani Małgorzata Pieńkos, Pani Olga Łubianka.
  • kółko muzyczne: prowadzą nauczyciele Przedszkola – Pani Barbara Michalska, Pani Alicja Wieczorek, Pani Aneta Popłońska, Pani Karolina Wojciechowska.
  • Mały Odkrywca – Pani Emilka Makowiec, Pani Katarzyna Skrzydeł, Pani Paulina Wilczyńska, Pani Hanna Strojczyk, Pani Sandra Zdanowicz

  Od dnia 1 października 2018 r. (poniedziałek) zaczynają się zajęcia kółek rozwijających zainteresowania.

3. Zajęcia odpłatne dla chętnych, po godzinach pobytu dziecka w Przedszkolu:

Organizacja w Przedszkolu odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci będzie się odbywała na następujących zasadach:

 • Przedszkole przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) ofertę odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola;
 • odpłatne zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinach pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • rodzic (prawny opiekun) podejmuje decyzję o zapisaniu dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe wg własnego uznania;
 • rodzic (prawny opiekun) zainteresowany udziałem dziecka w wybranych odpłatnych zajęciach dodatkowych wpisuje dziecko na właściwą listę znajdująca się w holu głównym lub przed salami zajęć;
 • deklaracja rodzica (prawnego opiekuna) skutkuje zobowiązaniem się do regularnego uiszczania opłat za wybrane zajęcia;
 • rodzic (opiekun prawny) dokonuje płatności za zajęcia bezpośrednio na konto osób prowadzących;
 • z chwilą przekazania dziecka na odpłatne zajęcia dodatkowe przez wychowawcę rodzic zobowiązany jest odbić kartę lub wprowadzić indywidualny kod PIN aby zarejestrować zakończenie pobytu dziecka na zajęciach przedszkolnych;
 • po zajęciach przedszkolnych, w czasie odpłatnych zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez rodzica osoba prowadząca zajęcia dodatkowe;
 • rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany odebrać dziecko po zakończonych zajęciach, (dziecko nie wraca do grupy);

Strona wykorzystuje 'ciasteczka' do poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close