slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

Informujemy, że w obecnym czasie, czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w sprawach dotyczących placówki kontaktujecie się Państwo tylko i WYŁĄCZNIE pod numerami telefonów komórkowych: 696 233 489 i 539 354 976 (nowy numer – wicedyrektor) oraz z psychologiem, w miarę potrzeb w godzinach: 10.00-12.00 i 15.00-17.00 pod numerem: 882 151 286.

Zobacz więcej