slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia MEN: „Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410, z późn. zm. ) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia […]

Zobacz więcej

Dzisiaj o godz. 14.00 nastąpi ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na naszej stronie internetowej. Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę (wypełnić dokument z załącznika), żeby dziecko mogło być przyjęte do przedszkola. Od godz. 15.00 rodzice mogą potwierdzać wolę przyjęcia do placówki. Potwierdzenie będzie można złożyć w dwóch formach: skan podpisanego dokumentu Potwierdzenie […]

Zobacz więcej