adapt-med (1)Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

Jeśli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha. W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?

 • Dziecko krytykowane – uczy się potępiać.
 • Dziecko otoczone wrogością – uczy się agresji.
 • Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości.
 • Dziecko doświadczające litości – uczy się rozczulać nad sobą.
 • Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.
 • Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści.
 • Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy.
 • Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.
 • Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości.
 • Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
 • Dziecko akceptowane – uczy się kochać.
 • Dziecko otoczone aprobatą – uczy się lubić siebie.
 • Dziecko darzone uznaniem – uczy się, że dobrze mieć cel.
 • Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności.
 • Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości.
 • Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.
 • Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.

Dorothy Law Nolte za: G. Dyren, J. Vos Rewolucja w uczeniu.