W poniższym pliku znajduje się program wychowawczo-profilaktyczny naszego przedszkola:

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY