slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
Przewodniczący- Pani Aneta Jendrzejewska
Zastępca Przewodniczącego- Pan Cezary Fijałkowski
Sekretarz- Pan Marcin Piotrowski

Skarbnik- Pani Anna Bordziakowska

Drodzy Rodzice,w naszym przedszkolu od lat działa Rada Rodziców. Wraz z Kadrą Pedagogiczną zajmujemy się organizowaniem imprez kulturalno – oświatowych dla naszych dzieci.

Są to m.in.:

  • kino
  • teatrzyki i koncerty
  • wycieczki
  • mikołajki
  • wigilia

Wysokość miesięcznej składki na Radę Rodziców wynosi 30 zł. Składka została zaproponowana i poddana głosowaniu przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.
Powyższą składkę można wpłacać w miesięcznych ratach lub jednorazowo.
Z pieniędzy wpłacanych na Radę Rodziców finansujemy również zakup prezentów gwiazdkowych i okolicznościowych, upominków dla dzieci pasowanych na „sześciolatka”, imprezy plenerowe dla dzieci i rodziców.

Nowy numer rachunku bankowego Rady Rodziców (nowy numer konta):

78 1240 6348 1111 0010 8578 7921

 ” Stare” konto będzie jeszcze funkcjonowało do końca października.

Kontakt: radarodzicowkmp@wp.pl