slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
Przewodniczący – Aneta Jendrzejewska
Zastępca Przewodniczącego –
Sekretarz –

Skarbnik –

Drodzy Rodzice,w naszym przedszkolu od lat działa Rada Rodziców. Wraz z Kadrą Pedagogiczną zajmujemy się organizowaniem imprez kulturalno – oświatowych dla naszych dzieci.

Są to m.in.:

  • kino
  • teatrzyki i koncerty
  • wycieczki
  • mikołajki
  • wigilia

Wysokość miesięcznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 35 zł. Składka została zaproponowana i poddana głosowaniu przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.
Powyższą składkę można wpłacać w miesięcznych ratach lub jednorazowo.
Z pieniędzy wpłacanych na Radę Rodziców finansujemy również zakup prezentów gwiazdkowych i okolicznościowych, upominków dla dzieci pasowanych na „sześciolatka”, imprezy plenerowe dla dzieci i rodziców.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

78 1240 6348 1111 0010 8578 7921

Kontakt: radarodzicowkmp@wp.pl