1. Certyfikat „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” za udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym II edycja,
 2. Certyfikat „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” za udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym. Zasięg przedszkolny : Przedszkolaki i Misiaki,
 3. Ogólnopolski certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zboża zjadamy energię z nich mamy” za realizację V edycji „Piramidy żywienia przedszkolaka”
 4. Ogólnopolski certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki – UNICEF za udział w akcjach harytatywnych UNICEF,
 5. Ogólnopolski Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację programu X akcji,
 6. Ogólnopolski certyfikat „Jestem bezpieczny w Internecie”,
 7. Ogólnopolski certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację programu XXI akcji: „Nauka może być zabawna”, „Jak działa człowiek”, „ Bezpieczeństwo”,
 8. Ogólnopolski certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka, akcja XVI „Z Janem Brzechwą o zdrowiu” za realizację programu „Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie”- śladami znanych twórców dla dzieci,
 9. Ogólnopolski certyfikat potwierdzający tytuł „Bezpieczne przedszkole” – udział w konkursie „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole” (2015),
 10. Ogólnopolski certyfikat „Przedszkole uczące się” w ramach Programu Partnerstwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego,
 11. Ogólnopolski certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację modułu „Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda”,
 12. Certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie „Wędrująca książka” za zaangażowanie w rozwój czytelnictwa i współpracę między placówkami wychowania przedszkolnego,
 13. Ogólnopolski biegowy certyfikat „Sprintem do maratonu” (2016) za udział w ogólnopolskim biegu przedszkolaków i biciu rekordu corocznego dystansu metrów,
 14. Ogólnopolski certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” w VIII edycji programu (2015/2016),
 15. Certyfikat „Kreatywnego Przedszkola” (2016), za udział w realizacji VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla przedszkolaków „Akdemia Wyobraźni Play-Doh”
 16. Ogólnopolski certyfikat za udział w akcji „Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu” (2017),
 17. Ogólnopolski Certyfikat Akademi Zdrowego Przedszkolaka za realizację programu X edycji „Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu”
 18. Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga (2017) za osiągnięcie kryterów w ramach międzynarodowego programu Eco-Schools
 19. Ogólnopolski certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki, za udział w IV edycji kampanii „Wszystkie Kolory Świata”, zorganizowanej przez UNICEF (2016/2017),
 20. Certyfikat za uczestnictwo w szkoleniu poświęconym zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy Grupy Ratowniczo-Medycznej Medicus „Szpital Pluszaka”,
 21. Certyfikat za uczestnictwo w powiatowym programie „Czyste powietrze wokół nas” realizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Maz.
 22. Ogólnopolski certyfikat „Kreatywne przedszkole-Twórczy maluch” – za realizację konkursów dla przedszkoli organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego.
 23. Certyfikat „Przedszkole Talentów”  za realizację ogólnopolskich konkursów dla przedszkoli organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego.